Ý cầu nguyện tháng 11 của Ðức Thánh Cha:

Cầu cho người di cư và tị nạn

 

Ý cầu nguyện tháng 11 của Ðức Thánh Cha: Cầu cho người di cư và tị nạn.

Vatican (Vat. 4-11-2016) - Trong tháng Mười Một năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt cầu nguyện cho người di cư được các quốc gia đón nhận. Ngài chia sẻ trong đoạn Video rằng:

Từng quốc gia đơn lẻ có thể giải quyết vấn đề những người buộc phải di cư không? Chúng ta phải vượt qua sự thờ ơ và nỗi sợ chấp nhận người khác. Bởi vì người khác đó có thể là chính bạn. Hoặc là bản thân tôi...

Hãy hiệp ý với Cha trong ý chỉ cầu nguyện này. Ðể số đông người di cư và tị nạn, được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp trong nỗ lực diễn tả tình liên đới.

 

Tứ Quyết, SJ

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page