Ðức Thánh Cha tái kêu gọi cho Siria

và chống thiên tai

 

Ðức Thánh Cha tái kêu gọi cho Siria và chống thiên tai.

Vatican (SD 12-10-2016) - Ðức Thánh Cha Phanxicô tái bày tỏ tình liên với với nhân dân Siria đồng thời kêu gọi giảm bớt các thiên tai trên thế giới.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 12 tháng 10 năm 2016, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nói:

"Tôi muốn nhấn mạnh và lập lại sự gần gũi của tôi với tất cả các nạn nhân cuộc xung đột vô nhân đạo tại Siria. Và ý thức về sự cấp thiết, tôi khẩn thiết và hết sức kêu gọi các vị hữu trách hãy tiến đến một cuộc ngưng chiến tức khắc, được áp đặt và tôn trọng, ít là trong thời gian cần thiết để di tản các thường dân, nhất là các trẻ em, còn bị kẹt dưới các cuộc oanh tạc tàn bạo".

Sang đến các thiên tai, Ðức Thánh Cha nói: "Ngày mai, 13 tháng 10 năm 2016, là Ngày Thế giới giảm bớt thiên tai, năm nay có chủ đề là "Giảm bớt số tử vong". Thực vậy, các thiên tai có thể tránh được hoặc ít là giới hạn, vì hậu quả của chúng thường là do những thiếu sót trong việc chăm sóc môi trường từ phía con người. Vì thế tôi khuyến khích hiệp sức một cách sáng suốt trong việc bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, thăng tiến một nền văn hóa phòng ngừa, kể cả với sự trợ giúp của các kiến thức mới, giảm bớt những rủi ro cho dân chúng dễ bị tổn thương nhất". (SD 12-10-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page