Ðức Thánh Cha thành lập

Bộ Dịch Vụ Phát Triển nhân bản toàn diện

 

Ðức Thánh Cha thành lập Bộ Dịch Vụ Phát Triển nhân bản toàn diện.

Vatican (31-08-2016) - Hôm 31 tháng 8 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập Bộ Dịch Vụ phát triển nhân bản toàn diện (Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale) và bổ nhiệm Ðức Hồng Y Peter Turkson làm Bộ trưởng của cơ quan mới này.

Quyết định của Ðức Thánh Cha được trình bày trong tự sắc thành lập và được công bố hôm 31 tháng 8 năm 2016 cùng với qui chế của Bộ tân lập.

Bộ Dịch Vụ phát triển nhân bản có thẩm quyền đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến di dân, những người nghèo túng, các bệnh nhân và những người bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề và các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, các tù nhân, người thất nghiệp cũng như các nạn nhân của bất kỳ hình thực nô lệ và tra tấn.

Qui chế của Bộ mới được phê chuẩn thử nghiệm, theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thẩm quyền của 4 Hội đồng Tòa Thánh hiện nay sẽ tập trung vào Bộ Dịch Vụ phát triển nhân bản toàn diện, đó là Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Cor Unum (Ðồng Tâm), mục vụ di dân và người lưu động, sau cùng là Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế.

Kể từ ngày đó, 4 Hội đồng vừa nói sẽ ngưng hoạt động và bị bãi bỏ, cùng với các điều khoản từ số 142 đến số 153 của Tông Hiến Pastor Bonus (Mục Tử Nhân Lành).

Theo qui chế mới, trong Bộ tân lập sẽ có một Phân Bộ đặc biệt biểu lộ mối quan tâm của Ðức Thánh Cha đối với những người tị nạn và di dân. Thực vậy, ngày nay không thể có một dịch vụ phát triển nhân bản toàn diện mà không đặc biệt quan tâm đến hiện tượng di dân. Vì thế, phân bộ này được tạm thời ở dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Ðức Thánh Cha (Qui chế, art, 1,4).

Ðức Hồng Y Peter Turkson, tân Bộ trưởng, người Ghana, năm nay 68 tuổi, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục thành phố Cape Coast hồi năm 1992 và được thăng Hồng y hồi năm 2003. Năm 2009, ngài được Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình. (31-8-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page