Triển lãm online về Mẹ Têrêsa

của tòa Ðại sứ Hoa kỳ cạnh Tòa Thánh

 

Triển lãm online về Mẹ Têrêsa của tòa Ðại sứ Hoa kỳ cạnh Tòa Thánh.

Rome (Vat. 18-08-2016) - Vào cuối tháng 8 năm 2016, Tòa Ðại sứ Hoa kỳ cạnh Tòa Thánh sẽ có cuộc triển lãm trực tuyến các tài liệu về những mối dây liên hệ chặt chẽ của chân phước Têrêsa Calcutta với Hoa kỳ.

Ðại sứ Hoa kỳ, ông Ken Hackett nói: "Mẹ Têrêsa đã có ảnh hưởng đối với người dân Mỹ, một ảnh hưởng rất sâu sắc". Ông Ken biết Mẹ Têrêsa và đã làm việc với Mẹ và các Thừa sai Bác ái khi ông là chủ tịch của Catholic Relief Services, một cơ quan cứu trợ và phát triển ở nước ngoài của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ.

Cuộc triển lãm được bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2016 nhằm đánh dấu ngày Chân phước Têrêsa Calcutta, hay thường được gọi là Mẹ Têrêsa, sẽ được Ðức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hiển thánh vào ngày 4 tháng 9 năm 2016. Triển lãm có thể được truy cập tại trang web: https://va.usembassy.gov hoặc tại trang Facebook. Ông Hackett cho biết là trang mạng bao gồm những chi tiết liên quan đến các chuyến viếng thăm Hoa kỳ, với lần đầu tiên là buổi nói chuyện tại Hội đồng Quốc gia các Phụ nữ Công giáo vào năm 1960 ở Las Vegas. Mẹ Têrêsa cũng là khách thường xuyên của Nhà Trắng và đã gặp các Tổng thống Ronald Reagan, George Bush and Bill Clinton. Năm 1985, Tổng thống Ronald Reagan đã trao cho Mẹ huân chương tổng thống về tự do. Năm 1996 Mẹ được tuyên bố là công dân danh dự của Hoa kỳ. Ông đại sứ cũng cho biết, ông thực hiện cuộc triển lãm "bởi vì ông đã biết nơi kho tàng được chôn cất" và có thể giúp hướng dẫn vì cuộc triển lãm được thực hiện với sự đóng góp của Catholic Relief Services, Viện Smithsonian, Hội đồng Quốc gia các Phụ nữ Công giáo và những tổ chức khác.

Ông Hackett nhận xét: "Mẹ là một con người rất đặc biệt, là người mà người Mỹ chúng tôi rất yêu mến".

 

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page