Chính thức thành lập

"Bộ" Giáo Dân, Gia Ðình và Sự Sống

 

Chính thức thành lập "Bộ" Giáo Dân, Gia Ðình và Sự Sống.

Vatican (SD 17-08-2016) - Hôm 17 tháng 8 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Tông Thư Tự Sắc chính thức thành lập "Bộ" (Dicastero) giáo dân, gia đình và sự sống, đồng thời bổ nhiệm Ðức Cha Kevin Joseph Farrell, cho đến nay là Giám Mục giáo phận Dallas, Hoa Kỳ, làm tân Tổng trưởng của "Bộ" mới.

Ðức Cha Kevin Joseph Farrell sinh năm 1947 tại Dublin, Ailen, em ruột của Ðức Cha Brian Farrell (sinh năm 1944) đang là Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cả hai anh em đều tu dòng Ðạo Binh Chúa Kitô (Legionari di Cristo). Cha Kevin Joseph theo học tại đại học Salamanca, Tây Ban Nha, rồi Gregoriana và Angelicum ở Roma, và từng đặc trách các chủng viện và trường của dòng Ðạo Binh tại Italia, Tây Ban Nha và Ailen.

Năm 1984, cha rời khỏi dòng Ðạo Binh và nhập tịch tổng giáo phận Washington DC, rồi làm tổng đại diện giáo phận này vào năm 2001. Cùng năm đó, ngài thăng Giám Mục Phụ tá Washington DC, phụ giúp Ðức Hồng Y Theodore McCarrick. Năm 2007, ngài thăng Giám Mục chính tòa giáo phận Dallas, Texas.

Ðức Cha Kevin Farrell trở thành người Mỹ duy nhất đứng đầu một cơ quan trung tương Tòa Thánh hiện nay.

Ngày 4 tháng 6 năm 2016, Ðức Thánh Cha đã phê chuẩn qui chế của Bộ Giáo Dân, Gia Ðình và sự sống, bao gồm thẩm quyền cho đến nay thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Gia đình. Qui chế này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2016.

Ngoài ra, cũng ngày 17 tháng 8 năm 2016, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, cho đến nay là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, làm tân Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, đồng thời làm chưởng ấn Giáo Hoàng Học Viện Gioan Phaolô 2 về hôn nhân và gia đình.

Ðồng thời Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Ông Pierangelo Sequeri, cho đến nay là khoa trưởng phân khoa thần học bắc Italia ở Milano, làm tân Viện trưởng Học Viện Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 về Hôn nhân và gia đình. (SD 17-8-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page