Chương trình Lễ Phong Thánh

cho Mẹ Têrêsa Calcutta

 

Chương trình Lễ Phong Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta.


Chương trình Lễ Phong Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta.


Roma (CNS 5-08-2016) - Các Nữ tu thừa sai bác ái ở Roma đã công bố chương trình mừng lễ và tôn kính thánh tích Mẹ Têrêxa Calcutta sẽ được Ðức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hiển thánh vào chúa nhật 4 tháng 9 năm 2016.

Lễ Phong Thánh sẽ được Ðức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ rưỡi tại Quảng trường Thánh Phêrô và cũng là lễ kết thúc cuộc hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho những người hoạt động trong các tổ chức bác ái Công Giáo, những công việc lòng thương xót.

- Thứ năm, 1-09-2016, sẽ có lễ hội dành cho người người và gia đình thừa sai bác ái, trong đó cũng có phần âm nhạc dựa trên đời sống của Mẹ Têrêsa Calcutta.

- Thứ sáu, 2-09-2016, sẽ có các thánh lễ bằng nhiều ngôn ngữ tại Vương cung thánh đường thánh Anastasia ở khu Palatino, và tôn kính thánh tích. Ban chiều có buổi canh thức và chầu Mình Thánh Chúa trọng thể tại Ðền thờ thánh Gioan Laterano do Ðức Hồng Y Giám quản Roma, Agostino Vallini, chủ sự.

- Sáng thứ bẩy, 3-09-2016, có buổi tiếp kiến với bài huấn giáo của Ðức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Ngày Năm Thánh của những người hoạt động trong lãnh vực bác ái và từ thiện. Ban chiều cùng ngày có buổi suy niệm và canh thức tại Ðền thờ thánh André della Valle, sau đó là nghi thức tôn kính thánh tích Mẹ Têrêsa và thánh lễ.

- Sáng chúa nhật 4-09-2016, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ phong thánh cho Mẹ Têrêsa và ban chiều các tín hữu có thể tôn kính thánh tích vị tân Hiển thánh tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano.

- Ngày thứ hai, 5-09-2016, Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn tại Ðền thờ Thánh Phêrô và cũng là lễ kính lần đầu tiên Thánh Têrêsa Calcutta. Các tín hữu có thể tôn kính thánh tích của thánh nữ vào ban chiều cũng tại Ðền thờ thánh Gioan Laterano. Việc tôn kính này sẽ được tiếp tục ngày hôm sau cũng tại Ðền thờ này.

Sau cùng, trong hai ngày từ mùng 7 đến 8-08-2016, thánh tích thánh nữ Têrêsa sẽ được tôn kính tại Nhà thờ thánh Gregorio Cả, và có thể viếng phòng của thánh nữ tại tu viện cạnh thánh đường này. (CNS 5-8-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page