Mở lại án phong chân phước

cho Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô I

 

Mở lại án phong chân phước cho Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô I.

Roma (WHÐ 22-07-2016) - Án phong chân phước cho Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I (Albino Luciani) đã được mở lại với vị cáo thỉnh viên mới là Ðức hồng y Beniamino Stella.

Ðức hồng y Beniamino Stella, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, vừa được bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên mới của án phong chân phước cho Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô I (1912-1978), tiếp nối công việc của vị cáo thỉnh viên trước là Ðức giám mục Enrico Dal Covolo, Viện trưởng Ðại học Giáo hoàng Latêranô.

Trong Thánh lễ cử hành vào ngày thứ Bảy 16 tháng 07 năm 2016 tại giáo xứ gốc của Ðức cố giáo hoàng là Lentiai (thuộc vùng Veneto, đông bắc Italia), Ðức hồng y Stella nói: "Vẫn còn một chặng đường dài phải vượt qua, nhưng nếu Chúa muốn, chúng tôi hy vọng sẽ có được sự công nhận này cho một vị giáo hoàng rất được yêu quý ở đây".

Là linh mục của giáo phận Belluno, cha Albino Luciani được bổ nhiệm làm giám mục của giáo phận Vittorio Veneto bên cạnh vào năm 1958 trước khi được bổ nhiệm làm Thượng phụ Venezia vào năm 1969. Và ngài được bầu làm giáo hoàng chín năm sau đó, kế nhiệm Ðức giáo hoàng Phaolô VI. Nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài chỉ kéo dài 33 ngày, từ 26 tháng Tám đến 29 tháng Chín năm 1978.

Một bảo tàng mới tại sinh quán của Ðức cố giáo hoàng

Ðức hồng y Stella cũng xuất thân từ giáo phận Vittorio Veneto và đã thụ phong linh mục vào năm 1966 cho giáo phận này. Chính Ðức giám mục Luciani đã gửi cha Stella đi học ở Học viện Giáo hoàng và sau đó phục vụ trong ngành ngoại giao của Toà Thánh.

Án phong chân phước cho Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I đã được bắt đầu từ năm 1990, nhưng tiến trình này bị gián đoạn vào tháng Tư năm 2015 sau khi hiện tượng khỏi bệnh cách kỳ diệu của Giuseppe Denora ở Puglia không được Bộ Phong Thánh công nhận. Một trường hợp khỏi bệnh cách kỳ diệu khác nhờ lời chuyển cầu của Ðức giáo hoàng Luciani, lần này ở châu Mỹ Latinh, hiện đang được cứu xét.

Vào ngày 26 tháng Tám năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ðức hồng y Luciani được bầu làm giáo hoàng, một bảo tàng mới cũng sẽ được khánh thành tại Canale d'Agordo (thuộc Veneto).

Nhân dịp này, một Thánh lễ sẽ được cử hành tại địa phương do Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, ngài cũng là người xuất thân từ miền Veneto.

(La Croix)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page