Các Giám Mục vùng Ðông Phi châu

kêu gọi cải tiến vùng này

 

Các Giám Mục vùng Ðông Phi châu kêu gọi cải tiến vùng này.

Addis Abeba (SD 16-07-2016) - Các Giám Mục vùng Ðông Phi châu kêu gọi tín hữu và các dân tộc toàn vùng cùng nhau hoạt động để cải tiến tình hình trong vùng.

Lời kêu gọi trên đây đã được Ðức Hồng Y Berhaneyesus Souraphiel. Tổng Giám Mục Addis Abeba kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục vùng Ðông Phi châu đưa ra trong hội nghị lần thứ 27 nhóm tại Kigali thủ đô Rwanda ngày mùng 10 tháng 7 năm 2016. Ðức Hồng Y cũng kêu gọi chống lại nạn di cư bất hợp pháp và nạn buôn người. Ngài cũng nêu bật việc thực thi các chương trình nhắm thăng tiến Phi châu từ nay cho đến Năm 2063 qua việc tham gia của tất cả mọi người thiện chí để tạo dựng sự hiệp nhất và tình liên đới trong toàn đại lục này.

Chương trình 2063 gồm 7 điểm: thăng tiến sự phát triển bao gồm và có thể chịu đựng nổi; hội nhập và hiệp nhất chính trị; cai trị tốt, dân chủ, tôn trọng các quyền con người và luật lệ, công bằng; hoà bình và an ninh; căn tính mạnh dựa trên các giá trị luân lý đạo đức được chia sẻ; phát triển tiềm năng của dân chúng, đặc biệt là của nữ giới và người trẻ. Sau cùng chương trình 2063 nhắm làm cho Phi châu trở thành tác nhân và người tham gia vào tiến trình toàn cầu, hiệp nhất và có ảnh hưởng trên bình diện quốc tế. (SD 16-7-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page