Các Giám Mục Panama kêu gọi

chính quyền đối thoại với toàn xã hội

về chương trình giáo dục tính dục

 

Các Giám Mục Panama kêu gọi chính quyền đối thoại với toàn xã hội về chương trình giáo dục tính dục.

Panama (SD 7-07-2016) - Hội Ðồng Giám Mục Panama kêu gọi chính quyền đối thoại với toàn xã hội liên quan tới chương trình giáo dục tính dục trong các trường học.

Các Giám Mục Panama đã đưa ra lời kêu gọi trên đây quy chiếu dự luật số 61 đề nghị đồng nhất hoá chương trình giáo dục tính dục bắt buộc cho tất cả mọi trung tâm giáo đục toàn nước. Nhưng như thế là dự luật ngăn cản quyền của giới phụ huynh tự do lựa chọn nền giáo dục cho con cái như họ muốn. Các Giám Mục viết trong thông cáo: Gia đình và giáo dục tinh dục là những vấn đề có tầm quan trọng sinh tử đối với tương lai đất nước. Vì thế không phải chỉ có các nhà chính trị, mà toàn thể xã hội đều có quyền và có bổn phận phát biểu và hành động. Các kitô hữu có quyền và có bổn phận công khai nói lên ý kiến của mình để bảo vệ các giá trị luân lý và tin mừng.

Tiếp đến các vị nhắc tới điều Ðức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong Tông huấn hậu Thượng hội đồng giám mục về gia đình "Niềm vui yêu thương" nói có với việc giáo dục tính dục giới trẻ nhưng phải hiểu trong nghĩa giáo dục tình yêu cống hiến cho người trẻ trong thời điểm và cách thế thích hợp, và cùng dậy họ sự xấu hổ lành mạnh ngăn cản biến con người thành dồ vật. Giáo Hội Panama tiếp tục thái độ đối thoại và lắng nghe đối với chính quyền và với xã hội dân sự trong nỗ lực kiếm tìm sự đồng thuận cần thiết để đạt thiện ích chung của mọi người dân Panama. Sau cùng Hội Ðồng Giám Mục Panama kêu gọi mọi đảng phía liên hệ đối thoại và tôn trọng nhau để đạt một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em và người trẻ Panama. (SD 7-7-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page