Ðức Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng

tân Giám Mục Phụ Tá Sàigòn

 

Ðức Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, tân Giám Mục Phụ Tá Sàigòn.


Ðức Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, tân Giám Mục Phụ Tá Sàigòn.


Vatican (SD 25-06-2016) - Ngày 25 tháng 6 năm 2016, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng làm tân Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Sàigòn.

Ðức Cha Ðỗ Mạnh Hùng năm nay 58 tuổi, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1957 tại Sàigòn. Từ 1968 đến 1976 theo học tại tiểu chủng viện thánh Giuse, Sàigòn, và từ 1976 đến 1982 học tại Ðại chủng viện Thánh Giuse cũng thuộc tổng giáo phận Sàigòn. Từ 1993 đến 1998, học thần học tại Học viện Công Giáo Paris, Pháp, và đậu tiến sĩ.

Sau khi thụ phong linh mục ngày 30 tháng 8 năm 1990, Cha Giuse Hùng đảm nhận các trách vụ sau đây: phó xứ và giáo sư Ðại chủng viện (1990-1993); linh hướng và giáo sư tại Ðại chủng viện (1998-2011); Phó Giám đốc Ðại chủng viện (2011-2014); từ năm 2001: Bề trên hiệp hội linh mục Prado; từ 2005: thư ký Ủy ban Giám Mục về giáo sĩ và chủng sinh; từ năm 2014: chưởng ấn tòa Giám Mục và bí thư của Ðức Tổng Giám Mục. (SD 25-6-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page