Ðức Thánh Cha kêu gọi

tăng cường huấn luyện truyền giáo

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi tăng cường huấn luyện truyền giáo.

Vatican (SD 4-6-2016) - Trong buổi tiếp kiến 170 tham dự viên Hội nghị các vị Giám đốc toàn quốc Hội giáo hoàng truyền giáo, sáng ngày 4 tháng 6 năm 2016, Ðức Thánh Cha kêu gọi tăng cường việc huấn luyện và thường huấn về tinh thần truyền giáo.

Hội nghị vừa kết thúc sau 1 tuần lễ nhóm họp tại Roma. Có một đại diện của Giáo Hội Việt Nam là cha Ngô Quang Tuyên.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha nhắc nhở các vị Giám đốc các Hội Giáo Hoàng truyền giáo không phải chỉ chu toàn một công tác quan trọng là quyên góp và phân phối các trợ giúp kinh tế cho bao nhiêu giáo phận và các tín hữu Kitô đang cần, nhưng còn phải quan tâm chu toàn công tác quảng đại thường huấn về việc truyền giáo. Việc truyền giáo này cần được mọi tín hữu, giáo dân, mục tử, các Giáo Hội kỳ cựu và các Giáo Hội trẻ, chu toàn. Ðức Thánh Cha cũng nói rằng:

"Các Giáo Hội mới được thiết lập gần đây, được anh em trợ giúp trong việc thường huấn về truyền giáo, có thể thông truyền sự hăng say của niềm tin trẻ trung, chứng tá về niềm hy vọng Kitô, cho các Giáo Hội kỳ cựu, nhiều khi trở nên nặng nề vì lịch sử của mình và có phần mệt mỏi. Chứng tá hy vọng ấy được nâng đỡ bằng sự can đảm chịu tử đạo đáng cảm phục".

Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm 100 năm thành lập Liên hiệp Truyền giáo do chân phước Linh Mục Paolo Manna. Ngài cầu mong lòng nhiệt thành truyền giáo của chân phước tiếp tục nung nấu, làm say mê, đổi với, suy nghĩ lại và cải tổ việc phục vụ mà Hội Liên hiệp Truyền Giáo được kêu gọi cống hiến cho toàn thể Giáo Hội. (SD 4-6-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page