Bãi chức các giám mục và bề trên dòng

lơ là xử lý những vụ lạm dụng

 

Bãi chức các giám mục và bề trên dòng lơ là xử lý những vụ lạm dụng.

Vatican (Vat. 4-06-2016) - Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành qui luật bãi chức các Giám Mục và các Bề trên cấp cao các dòng tu lơ là, bỏ quên việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ em hoặc những người lớn dễ bị tổn thương.

Qui luật trên đây được trình bày trong Tông Thư Tự Sắc "Như một người mẹ yêu thương" (Come una madre amorevole), công bố hôm 4 tháng 6 năm 2016 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2016.

Ðức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo luật đã dự trù việc bãi chức vụ trong Giáo Hội các Giám Mục giáo phận và những người tương đương vì những lý do hệ trọng. Nay qua Tông thư này, ngài xác định rằng trong số các nguyên do hệ trọng ấy, có cả việc lơ là của các Giám Mục trong việc thi hành chức vụ, đặc biệt liên quan đến những vụ lạm dụng tính dục trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương, như đã dự trù trong các tự sắc "Bảo vệ sự thánh thiêng của các bí tích" (Sacramentorum Sanctitatis Tutela) do Thánh Gioan Phaolô 2 ban hành và Ðức Biển Ðức 16 tu chính.

Tông thư tự sắc của Ðức Thánh Cha gồm 5 điều khoản, trong đó có qui định rằng:

- Giám Mục giáo phận hoặc tương đương chỉ có thể bị cách chức nếu thiếu sót một cách khách quan trầm trọng đối với nghĩa vụ phải cần mẫn mà chức vụ đòi hỏi (1,2). Trong trường hợp những vụ lạm dụng tính dục trẻ em hoặc người lớn dễ bị tổn thương, chỉ cần sự thiếu sót ấy có tính chất trầm trọng (1,3). Các Bề trên cấp cao của các dòng tu và tu đoàn tông đồ thuộc quyền tòa thánh, cũng được đồng hóa với Giám Mục giáo phận trong những trường hợp này (1,4).

Khi có những dấu hiệu nghiêm trọng về sự thiếu sót như vừa nói, thì bộ có thẩm quyền của Tòa Thánh sẽ khởi sự điều tra, báo cho đương sự và cho họ khả năng cung cấp các văn kiện và chứng từ (2,1). Giám Mục có thể được tự biện hộ theo các phương thế luật dự trù (2,2).

Nếu thấy nên cách chức Giám Mục, thì Bộ sẽ sớm công bố sắc lệnh cách chức (4,1), hoặc khuyên đương sự đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh Cha trong thời hạn 15 ngày, nếu Giám Mục không trả lời trong thời hạn dự trù, thì Bộ công bố sắc lệnh cách chức (4,2)

Quyết định của Bộ phải được Ðức Thánh Cha phê chuẩn một cách đặc biệt. Trước khi quyết định chung kết, Ðức Thánh Cha sẽ được một ban luật gia trợ giúp.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page