Ngày Năm Thánh

của các Phó tế vĩnh viễn

 

Ngày Năm Thánh của các Phó tế vĩnh viễn.

Vatican (SD 27-05-2016) - Hàng ngàn phó tế vĩnh viễn và gia đình đã từ nhiều nước trên thế giới tuốn về Roma để cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót trong các ngày 27-29 tháng 5 năm 2016.

Ðề tài của ba ngày hành hương là "Phó tế, gương mặt của Lòng Thương Xót cho việc thăng tiến công tác truyền giáo mới". Các phó tế và gia đình thân nhân cùng nhau cầu nguyện, nghe diễn thuyết, thảo luận và chia sẻ tại nhiều nhà thờ theo các ngôn ngữ khác nhau hay với phần dịch thuật tiếng Anh, Pháp, Ðức, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha.

Ðề tài ngày thứ hai là "Phó tế. Ðược kêu gọi là người phân phát của tình bác ái trong cộng đoàn kitô". Các phó tế cũng có dịp lãnh bí tích Hoà Giải, bước qua Cửa Thánh. Cuộc hành hương cử hành Năm Thánh của các Phó tế sẽ kết thúc với thánh lễ do Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành sáng Chúa Nhật 29 tháng 5 năm 2016 lúc 10 giờ rưỡi trước thềm đền thờ Thánh Phêrô.

Cuộc hành hương được tổ chức nhân dịp mừng 50 năm Công Ðồng Chung Vaticăng II tái lập chức Phó tễ vĩnh viễn trong Giáo Hội như được nói tới trong Hiến chế về Giáo Hội Ánh sáng muôn dân số 29. Theo thống kê năm 2013 tổng số các Phó tế trên thế giới là hơn 43,000, tức gia tăng 29% so với năm 2005. Âu châu có 14,000, Mỹ châu 28,000, tức chiếm 97.6% tổng số Phó tế trên thế giới. Trong các Giáo Hội khác các Phó tế chưa được hiểu biết và đánh giá đúng đắn. Vì thế đậy là dịp giúp đào sâu tầm quan trọng của các Phó tế trong cuộc sống và các sinh hoạt đa diện của Giáo Hội. (SD 27-5-2016)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page