Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long

làm tân Giám Mục chính tòa Parramatta

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long làm tân Giám Mục chính tòa Parramatta.


Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long làm tân Giám Mục chính tòa Parramatta.


Vatican (SD 5-05-2016) - Hôm 5 tháng 5 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, làm tân Giám Mục chính tòa giáo phận Parramatta bên Australia.

Ðức Cha Long, 55 tuổi, thuộc dòng Phanxicô Viện Tu và cho đến nay là Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne.

Ðức Cha Nguyễn Văn Long sinh ngày 3 tháng 12 năm 1961 tại Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Ngài rời Việt Nam ngày 11 tháng 8 năm 1980, khi được 19 tuổi và tị nạn sang Australia ngày 2 tháng 12 năm 1981. 2 năm sau đó, ngài gia nhập dòng Phanxicô Viện Tu, đậu cử nhân thần học (Baccalaurate) năm 1989 tại Học viện thần Học Melbourne, rồi đậu cao học (Licenza) về linh đạo và Kitô học năm 1994 tại Học viện Seraphicum của dòng Phanxicô Viện tu ở Roma.

Thầy Vinh Sơn Long thụ phong linh mục ngày 30 tháng 12 năm 1989. Sau đó cha lần lượt làm cha phó ở Springvale thuộc tổng giáo phận Melbourne (1990-1992), Giám đốc thỉnh viện của dòng ở Australia (1994-1998), Ðại diện Bề trên tỉnh trong 10 năm trời (1995-2005) rồi làm cha sở ở Kellyville thuộc giáo phận Parramatta (1999-2002), cha sở ở Springvale (2002-2008). Năm 2005, cha Long làm Bề trên giám tỉnh và thành viên của Nhóm các Bề trên dòng Phanxicô viện tu (International Leadership Team OFM Conv.), và 3 năm sau, 2008 làm Tổng cố vấn của dòng ở Roma, đặc trách vùng Á châu Thái Bình Dương.

Ngày 20 tháng 5 năm 2011, Cha Vinh Sơn Long được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu tòa Tala, Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne.

Theo niên giám năm 2016 của Tòa Thánh, Giáo Phận Parramatta hiện có 324 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 1 triệu 67 ngàn dân cư, với 48 giáo xứ, 67 Linh Mục giáo phận và 70 Linh Mục dòng, 250 nữ tu và 118 tu huynh.

Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là người gốc Việt đầu tiên làm Giám Mục chính tòa ở nước ngoài. (SD 5-5-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page