Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long

làm tân Giám Mục chính tòa Parramatta

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long làm tân Giám Mục chính tòa Parramatta.


Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long làm tân Giám Mục chính tòa Parramatta.


Parramatta, Úc Ðại Lợi (VietCatholic News 5-05-2016) - Sáng 5 tháng 5 năm 2016, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, làm tân Giám Mục chính tòa giáo phận Parramatta, Úc Ðại Lợi.

Với quyết định này của Ðức Thánh Cha Phanxicô, Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là người gốc Việt đầu tiên làm Giám Mục chính tòa ở hải ngoại, là Giám Mục thứ Tư của giáo phận Parramatta, kế nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Anthony Fisher, OP.

Giáo phận Parramatta là giáo phận lớn thứ năm tại Úc Ðại Lợi bao gồm miền Tây Sydney và dãy núi Blue, tức là khu vực đang phát triển nhanh nhất của Úc, kéo dài từ Parramatta ở miền Tây Sydney đến Blackheath trong dãy núi Blue và từ Richmond đến Warragamba.

Giáo phận có 330,000 người Công Giáo trên tổng số 1,050,000 dân, với 47 giáo xứ, 45,000 học sinh theo học tại hơn 83 trường học, với hơn 5,000 nhân viên.

Ðức Cha Nguyễn Văn Long, năm nay 55 tuổi, thuộc dòng Phanxicô Viện Tu. Từ năm 2011 đến nay là Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne.

Ngài sinh ngày 3 tháng 12 năm 1961 tại Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Ngài rời Việt Nam ngày 11 tháng 8 năm 1980, khi được 19 tuổi và tị nạn tại Úc Ðại Lợi ngày 2 tháng 12 năm 1981. 2 năm sau đó, ngài gia nhập dòng Phanxicô Viện Tu, đậu cử nhân thần học năm 1989 tại Học viện thần học Melbourne, rồi đậu cao học về linh đạo và Kitô học năm 1994 tại học viện Seraphicum của dòng Phanxicô Viện tu ở Roma.

Thầy Vinh Sơn Long thụ phong linh mục ngày 30 tháng 12 năm 1989. Sau đó cha lần lượt làm cha phó ở Springvale thuộc tổng giáo phận Melbourne (1990-1992), Giám đốc thỉnh viện của dòng ở Úc Ðại Lợi (1994-1998), Ðại diện Bề trên tỉnh trong 10 năm trời (1995-2005) rồi làm cha sở ở Kellyville thuộc giáo phận Parramatta (1999-2002), cha sở ở Springvale (2002-2008). Năm 2005, cha Long làm Bề trên giám tỉnh và thành viên của nhóm các Bề trên dòng Phanxicô viện tu (International Leadership Team OFM Conv.), và 3 năm sau, 2008 làm Tổng cố vấn của dòng ở Roma, đặc trách vùng Á châu Thái Bình Dương.

Ngày 20 tháng 5 năm 2011, Cha Vinh Sơn Long được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu tòa Tala, Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne.

 

Ðặng Tự Do

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page