Phiên họp đầu tiên của

Ban Thường vụ Khoá XIV

Thượng Hội đồng Giám mục

 

Phiên họp đầu tiên của Ban Thường vụ Khoá XIV Thượng Hội đồng Giám mục.

Roma (WHÐ 23-04-2016) - Vào đầu tuần này, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của Ban Thường vụ Khoá XIV của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.

Một thông cáo báo chí của Phòng Báo chí Toà Thánh hôm thứ Tư 20 tháng 04 năm 2016 cho biết phiên họp đã diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng Tư năm 2016, bắt đầu với bài phát biểu của Ðức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng. Trong bài phát biểu, Ðức hồng y Baldisseri cảm ơn Ðức Thánh Cha Phanxicô về sự hiện diện của ngài, cũng như về Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Amoris Laetitia vừa mới ban hành.

Tiếp theo Ban Thường vụ đã xem xét các kết quả việc tham khảo ý kiến để xác định chủ đề của Khoá họp thường lệ tiếp theo của Thượng Hội đồng Giám mục. Các nơi được tham khảo bao gồm các cơ quan của Giáo triều Rôma, các Hội đồng Giám mục, các Giáo hội Ðông phương và Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền. Sau khi thảo luận kỹ càng, một danh sách các chủ đề đề nghị đã được trình lên Ðức Thánh Cha để ngài quyết định.

Cuối cùng, các thành viên của Ban Thường vụ đã bàn về công việc duyệt lại Quy chế của Thượng Hội đồng Giám mục. Ðức Giám mục Fabio Fabene, Phụ tá Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, đã tường trình về cuộc hội thảo nghiên cứu do Văn phòng Thư ký tổ chức dựa theo bài diễn văn của Ðức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 17 tháng 10 năm 2015.

Theo các tường trình của các Nhóm nhỏ trong Thượng Hội đồng, rõ ràng việc nhấn mạnh tính công nghị và tính hiệp đoàn phải luôn được gắn với việc thực thi thừa tác vụ Giám mục Roma, để liên kết tính tối thượng, tính hiệp đoàn và tính công nghị một cách hiệu quả.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page