Ba chiều kích trong đời sống Kitô hữu

 

Ba chiều kích trong đời sống Kitô hữu.

Vatican (Vat. 22-04-2016) - "Kitô hữu là người của hy vọng, nhận biết và làm chứng rằng Ðức Giêsu đang sống và ở giữa chúng ta, rằng Ngài luôn chuyển cầu với Chúa Cha cho mỗi người chúng ta và Ngài sẽ lại đến trong vinh quang." Ðây là trọng tâm bài giảng của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng thứ sáu, 22 tháng 04 năm 2016, tại nguyện đường Thánh Marta. Những chia sẻ của Ðức Thánh Cha chủ yếu xoay quanh mối tương quan giữa Kitô hữu với Ðức Giêsu Phục Sinh.

Khởi đi từ những bài đọc trong thánh lễ, Ðức Thánh Cha đã đúc kết ba từ ngữ nền tảng cho đời sống Kitô hữu: thông điệp, chuyển cầu và hy vọng.

Trước hết, Ðức Thánh Cha đề cập đến thông điệp: "Trong bài đọc một trích sách Công vụ Tông Ðồ (13, 26-33), thông điệp nền tảng đó là lời chứng của các Tông Ðồ về sự phục sinh của Ðức Giêsu. Thánh Phao-lô đã khẳng khái tuyên bố trong hội đường: 'Sau khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về Người, họ đã hạ Người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Ðức Giêsu đã hiện ra với những kẻ từng theo người từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người trước mặt dân.' Thông điệp đó chính là: Ðức Giêsu đã chết và đã trỗi dậy vì chúng ta và để cứu chuộc chúng ta. Giờ đây, Ngài vẫn sống. Ðây chính là thông điệp mà những môn đệ đầu tiên đã loan báo cho người Do-thái cũng như các dân ngoại trong thời đại ấy. Các môn đệ cũng sẵn sàng làm chứng bằng chính đời sống và máu của mình.

Khi bị cấm không được rao giảng danh Ðức Giêsu hay nói về sự phục sinh của Người, Gioan và Phê-rô đã khẳng khái trả lời với lòng can đảm và hết sức mạch lạc rằng: 'Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe'. Phần chúng ta, là những Kitô hữu, với đức tin, chúng ta mang nơi mình Chúa Thánh Thần, Ðấng giúp chúng ta thấy và nghe sự thật về Ðức Giêsu, Ðấng đã chết vì tội lỗi chúng ta mà nay đã sống lại. Như vậy, thông điệp trong đời sống của Kitô hữu chính là: Ðức Kitô đang sống! Ðức Kitô đã phục sinh! Ðức Kitô đang ở giữa chúng ta và Ngài vẫn luôn đồng hành với chúng ta trên khắp mọi nẻo đường. Như vậy, một trong những khía cạnh của đời sống Kitô hữu chính là thông điệp phục sinh. Thánh Gioan cũng khẳng định rằng: 'Ðiều mà chúng tôi đã được mắt thấy, tai nghe và đã được đụng chạm chính là Ðức Giêsu Phục Sinh. Tôi xin làm chứng về điều này.'

Từ ngữ quan trọng thứ hai là sự chuyển cầu. Ðiều này được gợi hứng từ bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (14, 1-6). Trong Bữa Tiệc Ly ngày Thứ Năm Tuần Thánh, khi các Tông Ðồ ngã lòng, nản chí; Ðức Giêsu đã khích lệ các ông: 'Anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở. Thầy đi dọn chỗ cho anh em.' Ðức Giêsu nói như thế nghĩa là gì? Ðức Giêsu đi dọn chỗ cho các ông như thế nào? Xin thưa là: Ngài dọn chỗ bằng cách chuyển cầu cho mỗi người chúng ta trước mặt Chúa Cha. Ðức Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta cần phải biết điều này: Ngay bây giờ đây, Ðức Giêsu vẫn không ngừng làm việc bằng cách luôn chuyển cầu cho chúng ta. Trước khi chịu khổ hình, Ðức Giêsu cũng nói: 'Phê-rô, Thầy cầu nguyện cho con.' Cũng vậy, giờ đây Ðức Giêsu là Ðấng Trung Gian chuyển cầu cho chúng ta trước tôn nhan Chúa Cha.

Nhưng Ðức Giêsu chuyển cầu như thế nào? Tôi xin chia sẻ với anh chị em suy nghĩ cá nhân tôi, chứ không phải là một tín lý của Giáo hội buộc phải tin. Tôi nghĩ rằng Ðức Giêsu sẽ cho Chúa Cha xem những thương tích mà Ngài đã chịu, vì những thương tích ấy vẫn in hằn trên thân thể sau khi phục sinh. Ðức Giêsu vừa cho Chúa Cha xem vừa thủ thỉ với Cha từng tên của mỗi người chúng ta. Tôi tin rằng Ðức Giêsu chuyển cầu cho chúng ta như thế đó.

Khía cạnh thứ ba là trông cậy. Ðây cũng là điều mà Tin Mừng ngày hôm nay nhắc đến. Ðức Giêsu nói: 'Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.' Ðây chính niềm hy vọng Kitô giáo. Ðức Giêsu đã hứa: 'Thầy sẽ đến!' Như vậy, Kitô hữu là những người hy vọng. Họ hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ ngự đến. Từ điểm này, chúng ta nhận thấy Kinh Thánh có khởi đầu và kết thúc rất đẹp. Với Sách Sáng Thế, chúng ta đọc thấy rằng lúc khởi đầu hay sự khởi đầu của mọi. Và sách Khải Huyền lại kết thúc với lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.' Như thế, tất cả Giáo hội đang chờ đợi sự ngự đến trong vinh quang của Ðức Giêsu. Ðó chính là niềm hy vọng Kitô giáo."

Kết thúc bài giảng, Ðức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy tự tra vấn chính mình: "Thông điệp trong cuộc sống của tôi như thế nào? Tương quan của tôi với Giêsu, Ðấng không ngừng chuyển cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, ra sao? Niềm hy vọng của tôi như thế nào? Tôi có thật sự tin rằng Ðức Giêsu đã phục sinh không? Tôi có tin là Ngài luôn chuyển cầu cho tôi trước ngai tòa Chúa Cha không?"

 

Vũ Ðức Anh Phương, SJ

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page