Truyền giáo dưới ánh sáng các giáo huấn

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Truyền giáo dưới ánh sáng các giáo huấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Mexico City (Asia News 10-04-2016) - Các bề trên Tổng quyền và cố vấn của nhiều hội đoàn tông đồ truyền giáo đã họp nhau tại trụ sở của các Thừa Sai Guadalupe ở thành phố Mexicô từ ngày 5 đến 9 tháng 4 năm 2016. Ðây là cuộc họp thường kỳ được tổ chức hai năm một lần. Chủ đề của khóa họp năm nay là Sắc lệnh "Missio ad gentes" (Ðến với muôn dân) trong bối cảnh hậu Tông huấn "Evangelii Gaudium" (Niềm Vui Tin Mừng) và Thông điệp "Laudato si".

Ðã có 43 nhà truyền giáo của 22 hội đoàn tham dự khóa họp. Họ làm quen với nhau, suy tư về sứ vụ truyền giáo trong thế giới hôm nay, và cùng tìm ra những cách thế để thi hành sứ vụ truyền giáo chung với nhau. Ðiểu nổi bật và đánh động trong buổi họp này là tính phổ quát của sứ vụ truyền giáo ngày nay, với sự hiện diện của các tham dự viên đến từ khắp 5 châu, trong đó số các thành viên đến từ "vùng truyền giáo" gia tăng hơn trước. Không chỉ có các nhà truyền giáo của các hiệp hội của Âu châu và Mỹ châu đang truyền giáo ở Phi châu và Á châu, nhưng còn có thành viên của các hiệp hội truyền giáo từ Á châu như Ấn độ, Thái lan, Philippin, Nam Hàn và Nigiêria.

Cha Jack Lynch thuộc Hội truyền giáo hải ngoại Scaboro đã đưa ra những điểm suy tư liên quan đến những thách đố đối với sứ vụ mà hai tài liệu của Ðức Thánh Cha Phanxicô đã trình bày, đặc biệt liên quan đến đời sống nội tâm của các hội đoàn truyền giáo, cũng như cách thức thực hành sứ vụ. Cha đặt câu hỏi: Những cách thức sống nào giáo huấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta? Chúng ta được mời gọi hoán cải về điều gì khi thực hiện việc truyền giáo? Câu trả lời nằm trong những chọn lựa và thực hành đơn giản nhất như quan tâm bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, khi chúng ta xây nhà cửa, di chuyển con người và vật dụng, sử dụng nước và năng lượng tái chế.

Các nhóm đã nghiên cứu để làm thế nào tháp nhập các vấn đề vào việc huấn luyện truyền giáo để phát triển một tu đức truyền giáo liên kết với những giáo huấn này. Việc huấn luyện ở chủng viện cũng là một chủ đề vì điều này cũng ảnh hưởng đến những thử thách mới trong sứ vụ truyền giáo, đặc biệt liên quan đến người nghèo, đến ngôi nhà chung của chúng ta. Các tham dự viên cũng đề nghị những phương thức hợp tác chung giứa các hội đoàn trong việc huấn luyện và sứ vụ.

Các ý kiến sẽ được thu thập và gửi đến các hội đoàn để suy tư và quyết định. Một ủy ban thư ký cũng được thành lập để tiếp tục việc suy tư các vấn đề trong 2 năm tới, cho đến kỳ họp sẽ được tổ chức tại trụ sở của các Thừa sai Columban ở Hồng Kông vào tháng 4 năm 2018. (Asia News 10-4-2016)

 

Hồng Thủy, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page