Mẹ Têrêsa Calcutta sẽ được

Ðức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hiển thánh

vào chúa nhật 4 tháng 9 năm 2016

 

Ðức Thánh Cha ấn định ngày phong 5 Hiển Thánh: Mẹ Têrêsa Calcutta sẽ được Ðức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hiển thánh vào chúa nhật 4 tháng 9 năm 2016.


Mẹ Têrêsa Calcutta sẽ được Ðức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hiển thánh vào chúa nhật 4 tháng 9 năm 2016.


Vatican (SD 15-03-2016) - Mẹ Têrêsa Calcutta sẽ được Ðức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hiển thánh vào chúa nhật 4 tháng 9 năm 2016.

Mẹ Têrêsa sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, hưởng thọ 87 tuổi, và được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2003.

Trước đó, chúa nhật 5 tháng 6 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tôn phong hai chân phước khác lên bậc hiển thánh là cha Stanislao Giêsu Maria người Ba Lan, và nữ tu Maria Elisabetta Hesselblad người Thụy Ðiển.

Sau cùng, chúa nhật 16 tháng 10 năm 2016, đến lượt hai chân phước được phong thánh là Giuse Sanchez Del Río, người Mêhicô, tử đạo lúc mới được 14 tuổi, và Cha Giuse Gabriel del Rosario Brochero, cha sở người Argentina.

Ðức Thánh Cha đã thông báo quyết định trên đây trong công nghị Hồng Y lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 2016.

- Nữ chân phước Maria Elisabetta Hesselblad (1870-1957) sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế thánh Brigida, nổi bật về đời sống chiêm niệm, thi hành các việc bác ái săn sóc người nghèo và cỗ võ sự hiệp nhất các tin hữu Kitô.

Nữ tu Hesselblad qua đời tại Roma năm 1957 thọ 87 tuổi và được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 phong chân phước ngày 9 tháng 4 năm thánh 2000. Dòng thánh Brigida hiện có 584 nữ tu hoạt động tại 54 nhà trên thế giới.

- Cha Stanislao Giêsu Maria, tục danh là Gioan Papczynski (1631-1701), sáng lập dòng dòng nam đầu tiên tại Cộng hòa Ba Lan Lituani. Ngài nổi bật về trường phái linh đạo Ba Lan, chuyên chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cũng như tỏ ra đặc biệt nhạy cảm đối với những bất công xã hội. Cha Stanislao Giêsu và Maria qua đời năm 1701, thọ 70 tuổi, và được Ðức Gioan Phaolô 2 phong chân phước ngày 16 tháng 9 năm 2007 tại Ðền thánh Ðức Mẹ Lichen, Ba Lan.

- Chân phước thiếu niên Giuse Sanchez Del Rìo, 14 tuổi khi viếng mộ chân phước tử đạo Amacleto González Flores, đã cầu xin Chúa cho mình được ơn chết vì bênh vực đức tin. Cậu bị giết ngày 10 tháng 2 năm 1928, miệng hô to: 'Hoan hô Chúa Kitô Vua! Hoan hô Ðức Mẹ Guadalupe!".

- Sau cùng, chân phước José Gabriel del Rosario Brochero, (1840-1914), qua đời năm 1914 thọ 74 tuổi, nguyên là cha sở giáo xứ thánh Alberto thuộc tỉnh Cordoba, tận tụy loan báo Tin Mừng và săn sóc dân chúng, nhất là những người nghèo, thăng tiến cuộc sống của họ. Cha qua đời vì kiệt lực và được phong chân phước ngày 14 tháng 9 năm 2013 do quyết định trước đó của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 ngày 20 tháng 12 năm 2012. (SD 15-3-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page