"Giáo hội là mẹ

Giáo hội mong muốn bày tỏ

khuôn mặt của một Thiên Chúa

luôn trung thành với tình yêu"

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: "Giáo hội là mẹ. Giáo hội mong muốn bày tỏ khuôn mặt của một Thiên Chúa luôn trung thành với tình yêu".

Roma (WHÐ 14-03-2016) - Hôm thứ Bảy 12 tháng 03 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên tham dự khoá học do Toà Thượng Thẩm Rota tổ chức về quy trình pháp lý mới trong việc xác minh tính vô hiệu của hôn nhân.

Trong bài huấn từ, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của những điều chỉnh mới đây đối với quy trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu.

Ðức Thánh Cha nói các Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus và Mitis et Misericors Iesus là kết quả nỗ lực của một Uỷ ban đặc biệt đã làm việc cả năm để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về gia đình.

Ðức Thánh Cha nói rằng "thủ tục ngắn gọn" có một trọng tâm mục vụ quan trọng, nhằm giúp cho nhiều người đang lo lắng về tính hợp lệ của hôn nhân của họ được yên lương tâm. "Ngoài suy tư về kinh nghiệm, lòng bác ái và lòng thương xót thúc đẩy Giáo hội làm cho mình trở nên gần gũi con cái hơn, khi nhìn nhận mong ước hợp pháp của chúng muốn có công lý".

Ðức Thánh Cha cũng khuyến khích các nhà giáo luật cùng nhau áp dụng các quy định mới này trong các Toà án của Giáo hội trên khắp thế giới. "Ðiều quan trọng là các quy định mới được đón nhận rộng rãi và đào sâu, trong thực chất và trong tinh thần, đặc biệt là bởi những người làm việc trong các Toà án của Giáo hội, để phục vụ các gia đình trong công lý và bác ái một cách tốt hơn".

Ðức Thánh Cha giải thích tại sao cần có những thay đổi: "Giáo hội là Mẹ nên Giáo hội mong muốn bày tỏ khuôn mặt của Thiên Chúa là Ðấng luôn trung thành với tình yêu của Ngài, luôn thương xót, ban sức mạnh và hy vọng. Ðiều quan tâm nhất của chúng ta về những người đã ly dị và đang sống trong một hôn nhân mới là việc họ tham dự vào cộng đoàn Giáo hội".

Kết thúc bài huấn từ, Ðức Thánh Cha khen ngợi nhiều gia đình vẫn trung thành với đời sống hôn nhân dù lâm vào những tình huống khó khăn: "Những chứng nhân này của lòng trung tín trong hôn nhân cần được khuyến khích và cổ võ như những tấm gương để noi theo. Nhiều người nam cũng như nữ đã chịu đựng các vấn đề lớn để gia đình không tan vỡ, để trung thành với nhau khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, khi gặp khó khăn cũng như lúc được bình an: đó là lòng chung thuỷ!"

Cũng nên nhắc lại, trong buổi tiếp kiến các giám chức, nhân viên và cộng sự viên của Toà Thượng thẩm Rota vào ngày 24 tháng 01 năm 2014, nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới của Giáo hội, cũng là lần đầu tiên tiếp Toà Thượng thẩm Rota từ khi ngài được bầu làm giáo hoàng, Ðức Thánh Cha đã nói "chiều kích pháp lý và chiều kích mục vụ của thừa tác vụ của Giáo hội không đối nghịch nhau, vì cả hai đều góp phần thực hiện các mục tiêu và sự thống nhất trong hành động của Giáo hội".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page