Thay đổi qui luật về việc

chọn những người được rửa chân

 

Thay đổi qui luật về việc chọn những người được rửa chân.

Vatican (Vat. 21-01-2016) - Theo quyết định của Ðức Thánh Cha Phanxicô, từ nay nữ giới cũng có thể được chọn vào số người được rửa chân trong Thánh Lễ chiều thứ năm Tuần Thánh.

Hôm 21 tháng 1 năm 2016, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi Ðức Hồng Y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích, để thông báo quyết định về vấn đề này, và Sắc lệnh của Bộ Phụng tự thay đổi qui luật trong sách lễ theo cùng chiều hướng trên đây.

Thư của Ðức Thánh Cha gửi Ðức Hồng Y Sarah ký ngày 20 tháng 12 năm 2014 có đoạn viết: "Sau khi suy nghĩ chín chắn, tôi đi đến quyết định du nhập một sự thay đổi trong qui luật của Sách Lễ Roma. Vì thế, tôi qui định thay đổi qui luật theo đó những người được chọn để được rửa chân phải là đàn ông hoặc trẻ nam. Từ nay các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những người tham dự nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa. Ngoài ra, nên giải nghĩa thích đáng cho những người được chọn về ý nghĩa nghi thức rửa chân".

Trong Sắc Lệnh ký ngày 6 tháng 1 năm 2016, Ðức Hồng Y Sarah và Ðức Tổng Giám Mục Tổng thư ký Arthur Roch của Bộ nhắc lại rằng cuộc cải tổ nghi thức Tuần Thánh với Sắc lệnh "Maxima Redemptionis nostrae mysteria" (Các Mầu nhiệm quan trọng nhất của ơn cứu chuộc chúng ta, ngày 30 tháng 11 năm 1955) cho phép cử hành nghi thức rửa chân cho 12 người đàn ông trong Thánh Lễ kỷ niệm Chúa lập phép Thánh Thể.. Khi cử hành nghi thức ấy, các Giám Mục và Linh Mục được mời gọi trở nên đồng hình dạng trong tâm hồn với Chúa Kitô, "Ðấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ" (Mt 20,28), và được tình yêu 'đến cùng' (Ga 13,1) thúc đẩy, hiến thân cho phần rỗi của toàn thể nhân loại.

Sắc lệnh nhắc đến quyết định của Ðức Thánh Cha Phanxicô thay đổi qui luật đó và qui định rằng "Các mục tử có thể chọn một nhóm nhủ các tín hữu đại diện mỗi thành phần dân Chúa. Nhóm nhỏ ấy có thể gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ, người trẻ, người già, người lành mạnh và bệnh nhân, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân".

Do năng quyền Ðức Thánh Cha ban, Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích du nhập sự đổi mới này vào trong các sách phụng vụ và nhắc nhớ các vị mục tử về nghĩa vụ giáo huấn thích hợp cho các tín hữu được chọn (rửa chân) cũng như cho những người khác, để họ tham gia nghi thức này một cách ý thức, tích cực và nhiều thành quả".

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page