Di hài thánh Piô và Leopoldo Mandic

sẽ được đưa về Roma

 

Di hài thánh Piô và Leopoldo Mandic sẽ được đưa về Roma.

Roma (SD 4-01-2016) - Di hài hai vị thánh nổi bật về sứ vụ giải tội sẽ được đưa về Roma cho các tín hữu kính viếng nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Ðó là Cha Thánh Piô (1877-1968) và thánh Leopoldo Mandic (1866-1942) gốc Croát, cả hai đều thuộc dòng Phanxicô Capuchino. Theo ý muốn của Ðức Thánh Cha Phanxicô, di hài hai vị thánh sẽ được đưa về Ðền thờ Thánh Phêrô, trong dịp ngài cử hành thánh lễ đồng tế trọng thể vào ngày thứ tư lễ tro, 10 tháng 2 năm 2016, với các thừa sai Lòng Thương Xót.

Di hài hai thánh sẽ được di chuyển khoảng 400 cây số từ thành Padova bắc Italia và từ San Giovanni Rotondo nam Italia về Vương cung thánh đường thánh Lorenzo chiều ngày 3 tháng 2 năm 2016. Thánh đường này được giao cho các cha dòng Capuchino coi sóc. Chiều ngày 5 tháng 2 năm 2016, di hài hai thánh sẽ được rước về Ðền thờ Thánh Phêrô

Sáng thứ bẩy, 6 tháng 2 năm 2016, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha sẽ tiếp kiến chung các tín hữu thuộc gần 2,500 nhóm cầu nguyện của Cha Piô, các nhân viên Bệnh viện "Nhà Thoa dịu đau khổ" do Cha Thánh Piô thành lập, cùng với các tín hữu thuộc tổng giáo phận Manfredonia - Veste - San Giovanni Rotondo, nơi thánh nhân đã sinh sống và hoạt động.

Sáng thứ ba 9 tháng 2 năm 106, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các tu sĩ Capuchino toàn thế giới, một dòng hiện có hơn 10,600 tu sĩ.

Thứ tư lễ tro 10 tháng 2 năm 2016, trong thánh lễ đồng tế trọng thể tại Ðền thờ thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha sẽ ủy thác cho khoảng 1 ngàn vị Thừa sai lòng Thương Xót sứ mạng trở thành "dấu chỉ lòng thương yêu từ mẫu của Giáo Hội đối với Dân Chúa.. Các thừa sai này sẽ được các Giám Mục sai đi các nơi trong các giáo phận thuộc quyền để linh hoạt dân Chúa và thi hành các sáng kiến liên quan đến Lòng Thương Xót, giải tội, giải vạ.

Sáng thứ năm 11 tháng 2 năm 2016, sau thánh lễ do Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, chủ sự, di hài hai vị thánh sẽ được đưa về nơi an nghỉ của các ngài. (SD 4-1-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page