Ðức Thượng phụ Louis Sako

mở Cửa Thánh tại Nhà thờ Baghdad

 

Ðức Thượng phụ Louis Sako mở Cửa Thánh tại Nhà thờ Baghdad.

Baghdad, Iraq (WHÐ 20-12-2015) - Hôm thứ Bảy 19 tháng 12 năm 2015, Ðức Thượng phụ Louis Sako (Công giáo nghi lễ Canđê) đã mở Cửa Thánh tại ngôi nhà thờ rất cổ kính của Baghdad, Nhà thờ Ðức Mẹ Sầu Bi; đây là nơi an táng các vị Thượng phụ của Iraq và gần đây đã được trùng tu để thúc đẩy việc bảo tồn di sản Kitô giáo.

Tất cả các giám mục và linh mục đã hiện diện xung quanh Ðức Thượng phụ Louis Sako, đang khi các thiểu số Kitô giáo đang phải đối mặt với một tình hình đặc biệt khó khăn. Con số các Kitô hữu hiện nay tại Iraq đã giảm xuống mức dưới 500,000 người.

Ðức Thượng phụ Sako hy vọng chính quyền Hồi giáo, Shiite và Sunni, cũng công bố một năm thương xót và hòa giải để chữa trị căn bệnh ung thư của chủ nghĩa khủng bố đang tàn phá Iraq, Afghanistan, Syria, Pakistan, Nigeria. Nhưng không có công bố nào theo chiều hướng ấy vì những hận thù đã quá sâu đậm. Hàng chục ngàn Kitô hữu thà bỏ hết mọi sự chứ không cải sang đạo Hồi. Hầu hết trong số họ đang sống trong những căn lều ở Erbil, thủ đô của Vùng tự trị của người Kurd, và ở Baghdad.

Tuần tới, Ðức Thượng phụ Sako sẽ cử hành Thánh lễ tại một trại tạm cư. Một trong những căn lều ở đây đã được dùng làm nhà nguyện. Vị Thượng phụ Canđê sẽ mở Cửa Thánh của căn lều này để cho thấy rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con cái mình.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page