Ðức Thánh Cha ca ngợi

sáng kiến bác ái của Sở Hỏa Xa Italia

 

Ðức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến bác ái của Sở Hỏa Xa Italia.

Vatican (SD 19-12-2015) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 12 năm 2015, dành cho 7 ngàn nhân viên các cấp của sở Hoa Xa Italia, Ðức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi nhiều sáng kiến bác ái của sở này.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha mời gọi mọi người cảm tạ Chúa vì những thành tựu của sở Hỏa Xa Italia trong 110 năm qua từ khi được thành lập và cám ơn tất cả những người đã đóng góp vào sự hình thành và phát triển tổ chức chuyên chở này. Ngài cũng nhận xét rằng "Lịch sử Sở Hỏa Xa Italia chứng tỏ một sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo nhất, với những sáng kiến liên đới, trước kia và gần đây. Một trong những sáng kiến đó là Help Center, (Trung tâm trợ giúp), hiện diện tại hàng chục thành phố lớn ở Italia, được thành lập với sự công tác của Sở Hỏa Xa, các cơ quan địa phương và lãnh vực thứ ba trong xã hội. Ðó là những trạm ăng ten giúp những người gặp khó khăn tìm được sự lắng nghe, cứu giúp và hỗ trợ. Ðức Thánh Cha nói:

"Tất cả chúng ta đều cần những ăng-ten ấy để bắt được những tín hiệu của những gì xảy ra quanh chúng ta, để nhận thức những đau khổ của người khác, không dửng dưng lãnh đạm. Những trạm ăng-ten đó là một phương thế Sở Hỏa Xa muốn để góp phần giữ cho đất nước được thống nhất không những về mặt địa lý, nhưng cả về mặt xã hội, góp phần để tránh tình trạng những người bị lọt lại đằng sau".

Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến Nhà Trọ của Caritas Italia được sở Hỏa Xa nhường lại ở nhà ga Termini nơi mà ngài đã mở cửa Bác Ái Năm Thánh chiều thứ sáu 18 tháng 12 năm 2015. Ðức Thánh Cha nói: "Ai bước qua cửa bác ái này, với lòng yêu thương, trì sẽ tìm được sự tha thứ và hòa giải, và sẽ được thúc đẩy để trao ban và hiến thân quảng đại hơn cho phần rỗi của bản thân và tha nhân. Tất cả chúng ta hãy để cho mình được đổi mới nhờ tiến qua cửa tinh thần này, để đánh dấu nội tâm đời sống chúng ta". (SD 19-12-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page