Tổng Giáo Phận Sàigòn

khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

tại Nhà thờ Chính toà Ðức Bà Sài Gòn

 

 

Tổng Giáo Phận Sàigòn khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà thờ Chính toà Ðức Bà Sài Gòn.


Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót của Tổng Giáo phận Sàigòn vào chiều Chúa nhật 13 tháng 12 năm 2015, tại Nhà thờ Chính toà Ðức Bà Sài Gòn.


Sàigòn (WGPSG 14-12-2015) - "Hãy mạnh dạn loan báo Tin mừng Tình yêu của Thiên Chúa giầu lòng thương xót, Tình yêu được mạc khải cách trọn vẹn nơi Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Ðấng đã yêu ta và đã chết vì ta."

Trên đây là lời mời gọi của Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc (ÐTGM) trong Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót của Tổng Giáo phận Sàigòn vào chiều Chúa nhật 13 tháng 12 năm 2015, tại Nhà thờ Chính toà Ðức Bà Sài Gòn. Ðồng tế với ngài có linh mục Tổng đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân và khoảng 80 linh mục.

Ngay từ 16g30, rất đông tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa trong đại gia đình Tổng Giáo Phận đã tập trung tại Quảng trường Công xã Paris, trước tượng Ðức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình. Tại đây, đúng 17g15, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc đã cử hành nghi thức khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (LTX). Sau đó, ngài dẫn đầu đoàn rước, đến trước cửa Nhà thờ Chính toà Sài Gòn, mở cửa Năm Thánh cho Tổng Giáo Phận và tiến vào lòng Nhà thờ. Ðại diện cộng đoàn dân Chúa Sài Gòn đi theo Ðức Tổng Giám Mục Phaolô, vào ngồi chật kín nhà thờ.

Tiếp đến, nhắc lại bí tích Thánh Tẩy mà mọi người đã lãnh nhận, Ðức Tổng Giám Mục làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn.

Trong bài giảng, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô trước tiên kêu gọi cộng đoàn hãy vui lên và vui luôn trong niềm vui của Chúa. Rồi ngài quảng diễn về Năm Thánh Lòng Thương Xót: "Năm Thánh này hướng tất cả chúng ta đến với những người nghèo, những người đau khổ. Mọi người cần sống hiền hòa, rộng rãi, đừng lo lắng, bằng lòng với những gì mình đang có và siêng năng làm việc thiện."

Ðức Tổng Giám Mục nhấn mạnh: "Chúa Kitô là dung mạo Lòng Thương Xót của Chúa Cha; Người là con đường duy nhất chúng ta phải đi qua để đến với Chúa Cha. Hãy nên giống Chúa mỗi ngày một hơn, bằng cách: suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện liên lỉ, không ngừng đón nhận bí tích Tình yêu, hành động chứ đừng chỉ thương xót bằng môi miệng."

Cuối lễ, linh mục Tổng đại diện công bố các nhà thờ trong Tổng Giáo Phận được Ðức Tổng Giám Mục chỉ định là nơi hành hương để mọi người lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót (Xem: Thông báo Hành hương Năm Thánh LTX).

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót đã khép lại sau tiếng hát "Hãy đi loan báo lòng thương xót Chúa, hãy đi loan báo Tin Mừng cứu độ..." từ ca đoàn Nhà thờ Chính toà Ðức Bà Sài Gòn lúc 18 giờ 50.

Ðược biết, ngày 08 tháng 12 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức khai mạc Năm Thánh ngoại thường "Lòng Thương Xót" với nghi thức mở Cửa Thánh Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô tại Vatican. Trong Chúa nhật "Hãy Vui Lên" ngày 13 tháng 12 năm 2015, tất cả các cửa Nhà thờ Chính toà trên khắp thế giới cũng được các Giám mục giáo phận mở ra để khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại các giáo hội địa phương.

 

Bài: Văn Phượng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page