Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ

kính Ðức Mẹ Guadalupe

 

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ kính Ðức Mẹ Guadalupe.

Vatican (SD 12-12-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu khẩn cầu Mẹ Maria để Năm Thánh hiện nay trở thành hạt giống lòng thương xót trong tâm hồn con người, các gia đình và các dân nước.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, 12 tháng 12 năm 2015, tại Ðền thờ Thánh Phêrô, nhân lễ kính Ðức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ châu, cũng là Chúa nhật thứ III mùa vọng.

Hiện diện tại đền thờ có 7 ngàn tín hữu, trong đó có nhiều người từ Mỹ châu la tinh. Ðồng tế với Ðức Thánh Cha có hơn 200, khoảng 50 Giám Mục và Hồng Y. Thánh lễ được truyền hình để các tín hữu ở Mỹ châu có thể tham dự.

Ðức Thánh Cha đã quảng diễn về tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với loài người và cả lòng thương xót của Mẹ Maria, như trong kinh Lạy Nữ Vương Thiên Chúa, chúng ta gọi Mẹ là "Mẹ xót thương". Ngài nói:

"Mẹ Maria đã cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, đã đón nhận vào cung lòng mình chính nguồn mạch của lòng xót thương là Chúa Giêsu Kitô. Mẹ đã luôn sống kết hiệp với Chúa Con, Mẹ biết rõ hơn ai hết điều Chúa muốn: đó là mọi người được cứu rỗi, và không ai bị thiếu sự dịu dàng và ơn an ủi của Thiên Chúa".

Và Ðức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người rằng: "Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria chí thánh những đau khổ và vui mừng của các dân tộc toàn Mỹ châu, họ yêu mến Mẹ như Mẹ hiền và nhìn nhận Mẹ là "bổn mạng" dưới tước hiệu "Ðức Mẹ Guadalupe". "Ước gì cái nhìn dịu dàng của Mẹ tháp tùng chúng ta trong Năm Thánh này, để tất cả chúng ta có thể tái khám phá niềm vui vì sự dịu dàng của Thiên Chúa" (Misericordiae vultus, 24). Chúng ta hãy cầu xin Mẹ để Năm Thánh này là hạt giống tình yêu thương xót trong tâm hồn con người, các gia đình và các dân nước. Xin cho chúng ta trở thành những người từ bi, và các cộng đồng Kitô biết trở thành ốc đảo và nguồn mạch từ bi thương xót, là chứng nhân về đức bác ái không loại trừ ai". (SD 12-12-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page