Các Ðại diện tư pháp Giáo tỉnh Sài Gòn

học tập Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus

 

Các Ðại diện tư pháp Giáo tỉnh Sài Gòn học tập Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus.


Các Ðại diện tư pháp Giáo tỉnh Sài Gòn học tập Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus.


Sàigòn (WHÐ 24-11-2015) - Từ chiều ngày 23 đến trưa ngày 24 tháng 11 năm 2015, các linh mục Ðại diện tư pháp và các linh mục làm việc cho Toà án Hôn phối Giáo hội trong Giáo tỉnh Sài Gòn đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sàigòn để học tập Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus của Ðức Thánh Cha Phanxicô do Ðức cha Tôma, Giám mục giáo phận Bà Rịa, chủ trì.

Có 32 vị đến từ 9 giáo phận (Vĩnh Long vắng mặt vì đang tĩnh tâm). Ðức Tổng giám mục Phaolô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến khai mạc và ban huấn từ.

Trong 2 buổi làm việc, căn cứ theo nhu cầu do Tự sắc đề ra, cha Gioan Bùi Thái Sơn đã hướng dẫn các tham dự viên thảo luận 5 nội dung sau đây:

1/ Xem lại bản dịch Tự sắc để trình cho Hội đồng Giám mục;

2/ Nội dung và lược đồ một bản Cẩm nang (Vademecum) dành cho những người làm công tác tư vấn cho những người đã ly thân hay ly dị, cấp giáo phận hay toàn quốc, theo tinh thần Khoản 3 của "Những quy định về thủ tục tiến hành các vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành" (Regole procedurali);

3/ Cách phối hợp làm việc mới giữa Toà án cấp I và Toà án cấp II trong Giáo tỉnh;

4/ Những gợi ý chi tiết cho "Thủ tục vắn tắt trước vị Giám mục" để tiến hành một vụ án;

5/ Những trường hợp cụ thể, cũ và mới, để áp dụng "Thủ tục xét xử theo tài liệu", theo tinh thần Ðiều 1688 (đã được sửa đổi, của Bộ Giáo luật) và Khoản 21 của "Những quy định"

Với nhiều góp ý của các tham dự viên qua từng nội dung, quý cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, Luy Nguyễn Anh Tuấn, Gioan B. Nguyễn Ðức Tuệ, Luy Gonzaga Huỳnh Phước Lâm và Gioan Bùi Thái Sơn nhận trách nhiệm viết lại các nội dung trên để trình bày trong cuộc họp lần sau tại Bãi Dâu, Bà Rịa.

 

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page