Ðức Thánh Cha trả lời

thư của các trẻ em

 

Ðức Thánh Cha trả lời thư của các trẻ em.

Vatican (SD 24-11-2015) - Ðức Thánh Cha trả lời thư của các trẻ em viết cho ngài, và thư được gộp thành một cuốn sách sẽ được xuất bản.

31 lá thư viết tay có kèm theo hình vẽ do các trẻ em, từ 6 đến 13 tuổi, từ nhiều nước, gửi đến Ðức Thánh Cha và được ngài trả lời. Thư của các em và các thư trả lời của Ðức Thánh Cha được Cha Antonio Spadaaro dòng Tên và Ông Tom Grath thuộc nhà xuất bản Loyola Press ở Mỹ gộp thành một cuốn sách duy nhất với tựa đề "Ðức Giáo Hoàng Phanxicô thân mến, con muốn được một bữa ăn nhẹ với ngài" (Caro Papa Francesco, vorrei fare merenda con te), sẽ được Nhà xuất bản Loyola ấn hành vào tháng 3 năm 2016, tại Mỹ bằng tiếng Anh và Tây ban nha.

Sách được ấn hành đồng thời tại Italia, Tây Ban Nha, Mêhicô, Ba Lan, Philippines và Ấn độ.

Sách này có nội dung đại diện cho 6 đại lục và 26 quốc gia, kể cả Albani, Siria, Trung Quốc, Kenya và Hoa Kỳ, mỗi miền có sự nhạy cảm khác nhau; cuốn sách nói lên nhiều đề tài và quan tâm chung, như lòng yêu mến sâu đậm đối với Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, sự tò mò về đời sống của ngài, lo lắng về đời sau, một cảm thức mạnh mẽ về mặt xã hội cũng như dưới khía cạnh thân học, tầm quan trọng của gia đình, ước muốn được thấy và lắng nghe.

Các thư trả lời của Ðức Thánh Cha cho thấy xác tín của ngài theo đó các trẻ em chính là tương lai và cần lắng nghe tiếng nói của các em. (SD 24-11-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page