Cử hành nghi thức kiểm soát

chuẩn bị mở Cửa Năm Thánh

 

Cử hành nghi thức kiểm soát chuẩn bị mở Cửa Năm Thánh.

Vatican (SD 18-11-2015) - Lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày 17 tháng 11 năm 2015, Ðức Hồng Y Angelo Comastri, Giám quản Ðền thờ Thánh Phêrô, đã chủ sự nghi thức kiểm soát để chuẩn bị mở Cửa Năm Thánh ở Ðền thờ Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 12 năm 2015.

Sau lời nguyện, Ðức Hồng Y Comastri đã hướng dẫn đoàn kinh sĩ của Ðền Thờ Thánh Phêrô đến mặt sau của Cửa Năm Thánh ở bên trong Ðền thờ. Sau lời huấn dụ của một vị trưởng nghi, 4 người thợ của Ðền thờ đã dùng búa nhọn đục lỗ trong tường và lấy ra một hộp kim loại được gắn vào đó trong lúc đóng Cửa Ðại Năm Thánh 2000, bên trong chứa đựng các Văn kiện của Năm Thánh liền trước đây, chìa khóa mở cửa Năm Thánh, các nắm cửa, văn kiện viết trên giấy da về việc đóng cửa Năm Thánh ngày 6 tháng 1 năm 2001, các viên gạch và mềđai kỷ niệm.

Sau khi cầu nguyện trước Bàn thờ chính của Ðền thờ thánh Phêrô, đoàn kinh sĩ đi rước vào phòng hội. Tại đây, hộp kim loại được mở ra bằng đèn xì. Hiện diện trong dịp này có Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, và Ðức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Ðức Thánh Cha. Ðức ông đã tiếp nhận các văn kiện và đồ vật liên hệ tới cuộc kiểm soát chuẩn bị Cửa Năm Thánh". (SD 18-11-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page