Ðức Thánh Cha

duy trì chương trình thăm Phi châu

 

Ðức Thánh Cha duy trì chương trình thăm Phi châu.

Vatican (AGI 16-11-2015) - Hôm 16 tháng 11 năm 2015, Ðức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, xác nhận chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Phi châu vẫn được tiến hành như đã dự định, mặc dù có vụ khủng bố xảy ra tại Paris.

Riêng về chặng chót là Cộng hòa Trung Phi, nơi vẫn còn nhiều căng thẳng. Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh cho biết quyết định chung kết sẽ được đề ra tùy theo hoàn cảnh tại chỗ lúc ấy. Ðức Hồng Y tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công Giáo "Tương Lai" ở Roma.

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm 3 nước Phi châu: Kenya, Uganda và Trung Phi, từ ngày 25 đến 30 tháng 11 năm 2015.

Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cũng nói với giới báo chí rằng: "Chúng tôi đang sống trong một thế giới phức tạp, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo chiều hướng diễn ra cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha như đã dự định và như Ðức Thánh Cha mong muốn.. Thứ năm ngày mai (19-11-2015), sẽ có một cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh về cuộc viếng thăm này."

Linh Mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói thêm rằng: Chúng ta phải can đảm, liên lỷ và khôn ngoan, nhưng cũng phải tiếp tục con đường của chúng ta với các nguyên tắc của mình. Từ lâu chúng tôi vẫn biết cuộc đối thoại và yêu thương là điều khó khăn và bị thử thách trong bối cảnh con người và lịch sử, nhưng nay là lúc làm chứng về điều ấy, Ðức Giáo Hoàng hướng dẫn chúng tôi trong vấn đề này, và chúng tôi sẽ làm".

Cộng hòa Trung Phi là quốc gia đầu tiên và chính yếu Ðức Thánh Cha Phanxicô muốn viếng thăm. Cha Lombardi nói:

"Ðức Giáo Hoàng Phanxicô muốn nói về lòng thương xót và tình thương của Thiên Chúa, kể cả đối với các dân tộc Phi châu và những người bị thử thách nhiều nhất. Từ đó mới nảy sinh ý tưởng bắt đầu Năm Thánh tại Phi châu, không kể tại Roma. Việc mở Năm Thánh được khởi sự trước đối với một đại lục rất cần biến cố này. (AGI 16-11-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page