Ðức Thánh Cha sẽ thăm Hội đường Do thái Roma

vào chiều Chúa Nhật 17 tháng 1 năm 2016

 

Ðức Thánh Cha sẽ thăm Hội đường Do thái Roma vào chiều Chúa Nhật 17 tháng 1 năm 2016.

Vatican (SD 17-11-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Hội đường Do thái ở Roma vào chiều chúa nhật 17 tháng 1 năm 2016.

Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 11 năm 2015, Phòng báo chí Tòa Thánh loan báo:

"Ðáp lời mời của Rabbi Trưởng và Cộng đoàn Do thái ở Roma, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đến viếng thăm Ðền thờ Lớn của Do thái chiều chúa nhật 17 tháng 1 năm 2016. Ðây là cuộc viếng thăm thứ 3 của một vị Giáo Hoàng tại Ðền thờ Lớn của Do thái ở Roma, sau cuộc viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô 2 và Biển Ðức 16.

Cuộc viếng thăm có đặc tính như cuộc gặp gỡ riêng của Ðức Giáo Hoàng với các đại diện Do thái giáo và các thành viên của Cộng đoàn. Chương trình chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới đây"

Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha đương kim diễn ra đúng 6 năm sau cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 ngày 17 tháng 1 năm 2010. Ngày 17 tháng 1 cũng là ngày đối thoại giữa Công giáo và Do thái giáo. (SD 17-11-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page