Các Giám Mục Angola

kêu gọi toàn dân chung xây đất nước

 

Các Giám Mục Angola kêu gọi toàn dân chung xây đất nước.

Luanda (Fides 11-11-2015) - Trong thư mục vụ gửi tín hữu toàn nước Angola nhân kỷ niệm 40 năm độc lập, các Giám Mục kêu gọi mọi người tiếp tục tiến trình bình định hoà giải và chung xây đất nước.

Nhắc lại các năm chiến tranh chống thực dân Bồ Ðào Nha và cuộc nội chiến có các can thiệp nặng nề của nước ngoài, các Giám Mục khẳng định rằng việc hòa giải và hiệp nhất quốc gia là một bổn phận không bao giờ chấm dứt. Vì chúng không phải là một dữ kiện chiếm đuợc một lần cho luôn mãi, nhưng là một nhiệm và một chân trời đòi hỏi làm việc liên tục. Chúng ta đang học canh tân tâm thức lột bỏ mọi sự dữ và thành kiến khiến cho chúng ta chống lại nhau. Chúng ta đang học tôn trọng các quyền con người và phẩm giá của người khác. Chúng ta đang củng cố sự hiệp nhất quốc gia và khích lệ tinh thần yêu nước. Chúng ta đang xây dựng một gia đình Angola trong sự khác biệt và vẻ đẹp của bức khảm đá mầu văn hóa. Ðể đuợc như vậy Angola cần sự đóng góp của mọi con cái mình, không phân biệt hay kỳ thị ai. Trong bối cảnh đó, từng người trong chúng ta với các khả năng và tài khéo của mình, đều có các nhiệm vụ cấp bách phải chu toàn để các hoa trái của nền độc lập được thường hằng và được mọi người quý trọng.

Trong số các thách đố mà toàn dân Angola phải đương đầu hiện nay có việc giảm hố sâu ngăn cách giữa những người qúa giầu và những người qúa nghèo; thăng tiến quyền tự do lương tâm, tự do hội họp, tự do thành lập các hiệp hội, tự do biểu tình, tự do thông tin và bầy tỏ ý kiến, được Hiến pháp bảo đảm, làm thế nào để mọi công dân có thể thực thi các quyền của mình một cách ý thức, có tinh thần trách nhiệm và tích cực tham gia. Ngoài ra cũng cần cải tiến việc giáo dục và đào tạo nghề nghiệp để thắng vượt bóng tối của dốt nát và chủ nghĩa ngu dân, giam cầm các cộng đoàn trong các tín ngưỡng đàn áp và què quặt.

Sau cùng các Giám Mục Angola khích lệ toàn dân bảo vệ phẩm giá nền văn hóa kitô, chống lại khuynh hướng cuồng tín tôn giáo và văn hóa của vài sản phẩm toàn cầu hóa tìm tầm thường hóa Thiên Chúa, sự sống và gia đình, bằng cách du nhập và áp đặt các mô thức xa lạ với người dân Angola và nền văn hóa của họ, như hôn nhân đồng phái. Các Giám Mục phó thác dân nước Angola cho Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội Mẹ Maria. (Fides 11-11-2015)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page