Ðức Thánh Cha thành lập

cơ quan mới của Tòa Thánh về giáo dân

 

Ðức Thánh Cha thành lập cơ quan mới của Tòa Thánh về giáo dân.

Vatican (SD 23-10-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô thông báo cho các nghị phụ Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới quyết định thành lập một cơ quan mới về Giáo Dân.

Ðầu phiên họp khoáng đại thứ 15 lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 22 tháng 10 năm 2015, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi đã quyết định thành lập một cơ quan mới của Tòa Thánh với thẩm quyền về giáo dân, gia đình và sự sống, thay thế cho Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Hàn lâm viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống sẽ gắn liền với cơ quan mới này".

Ðức Thánh Cha cũng cho biết đã thành lập một ủy ban có nhiệm vụ soạn thảo một văn kiện xác định theo giáo luật các thẩm quyền của cơ quan mới, và sẽ đệ trình Hội đồng các Hồng Y để thảo luận, trong khóa họp tới đây vào tháng 12 năm 2015.

Qua quyết định trên đây, Ðức Thánh Cha chấp nhận đề nghị của Hội đồng 9 Hồng Y cố vấn là cơ quan giúp ngài trong việc cải tổ giáo triều Roma và cai quản Giáo Hội hoàn vũ.

Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về gia đình hiện do Ðức Hồng Y Stanislaw Rylko và Vincenzo Paglia làm chủ tịch.

Cơ quan mới về gia đình sẽ có những liên hệ với Hàn lâm viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống, nhưng không bao gồm cơ quan này, vì Hàn lâm viện là một cơ quan riêng, cộng tác với các chức sắc thuộc các tôn giáo khác.

Trong tiến trình cải tổ các cơ quan Trung ương Tòa Thánh, cho đến nay Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập hai cơ quan mới tạm gọi là "Bộ Kinh tế" (Segreteria per l'Economia) và "Bộ Truyền thông" (Segreteria per le comunicazioni), một cơ quan bao gồm 9 cơ cấu truyền thông của Tòa Thánh trong đó có Ðài Vatican, Trung Tâm Truyền hình, Báo Quan sát viên Roma, Phòng báo chí Tòa Thánh, Nhà Xuất bản Vatican, v.v.. (SD 23-10-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page