Tiến tới Văn kiện chung kết

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

 

Tiến tới Văn kiện chung kết Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Vatican (SD 23-10-2015) - Chiều thứ bẩy 24 tháng 10 năm 2015, các nghị phụ sẽ bỏ phiếu thông qua bản tường trình chung kết Thượng Thượng Hội Ðồng Giám Mục về gia đình để đệ lên Ðức Thánh Cha.

Văn kiện này nhắm góp ý với Ðức Thánh Cha và không trực tiếp gửi đến dân chúng.

Trong cuộc họp báo trưa ngày 23 tháng 10 năm 2015, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, đã cho biết công việc "chạy nước rút" của Ủy ban soạn dự thảo bản Tường trình chung kết, dầy khoảng 100 trang.

Dự thảo này được Ðức Hồng Y Peter Erdoe, người Hungari, Tổng tường trình viên, trình bày tổng quát trong phiên khoáng đại thứ 15 trước sự hiện diện của Ðức Thánh Cha từ lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 22 tháng 10 năm 2015. Ðã có nhiều nghị phụ lên tiếng phát biểu vắn tắt sau đó. Tiếp đến các nghị phụ đã mang dự thảo về nhà để nghiên cứu suy tư thêm.

Trong phiên họp khoáng đại thứ 16 sáng thứ sáu, 23 tháng 10 năm 2015, các nghị phụ đã lên tiếng góp ý sửa chữa dự thảo Phúc trình chung kết, tổng cộng có 51 nghị phụ phát biểu, về nhiều khía cạnh khác nhau, từ các trích dẫn Kinh Thánh, cho tới các khía cạnh khác, đặc biệt là vấn đề tương quan giữa lương tâm và luật pháp. Các nghị phụ cũng có thể góp ý trên giấy tờ, để Ủy ban soạn dự thảo cứu xét chiều ngày thứ sáu 23 tháng 10 năm 2015.

Ủy ban đã làm việc rất khẩn trương. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến viếng thăm và ủy lạo các nghị phụ trong lúc làm việc. Tổng cộng các vị đã cứu xét 1,355 đề nghị sửa chữa về 3 phần của Văn kiện. Mọi người đều nhận thấy bản dự thảo Phúc trình chung kết mạch lạc và tốt hơn nhiều so với Tài liệu làm việc.

Trong phiên khoáng đại thứ 17 vào sáng thứ bẩy 24 tháng 10 năm 2015, các nghị phụ sẽ nghe đọc Phúc trình chung kết rồi sẽ bỏ phiếu trong phiên họp cuối cùng ban chiều cùng ngày. Phúc trình này sẽ được đệ lên Ðức Thánh Cha để ngài quyết định, vì Thượng Hội Ðồng Giám Mục chỉ có chức năng tư vấn.

Sáng chúa nhật 25 tháng 10 năm 2015, Ðức Thánh Cha sẽ cùng với các nghị phụ cử hành thánh lễ bế mạc 3 tuần Thượng Hội Ðồng Giám Mục. (SD 23-10-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page