Ðức Hồng Y Tagle

Tài Liệu Làm Việc là một "tài liệu tử đạo"

mục đích để thay đổi

 

Ðức Hồng Y Tagle: Tài Liệu Làm Việc là một "tài liệu tử đạo" mục đích để thay đổi.

Roma (VietCatholic News 9-10-2015) - Theo bản tin ngày 9 tháng Mười năm 2015 của Zenit News, dù các bản tường trình của 13 Nhóm Nhỏ tại buổi họp toàn thể của Thượng Hội Ðồng hôm 9 tháng 10 năm 2015 cho thấy một bất mãn nói chung đối với Tài Liệu Làm Việc, Ðức Hồng Y Antonio Tagle của Manila cho hay điều này dễ hiểu vì tài liệu làm việc cố ý là một "tài liệu tử đạo" nghĩa là để duyệt lại và sửa đổi trong suốt diễn trình Thượng Hội Ðồng.

Trên đây là một trong vài trọng điểm được đưa ra trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 10 năm 2015 của Phòng Báo Chí Tòa Thánh, trong đó, theo lời mời của Cha Federico Lombardi, bên cạnh Ðức Hồng Y Tagle, còn có sự hiện diện của các Ðức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz của Louisville, Kentucky, và Carlos Osoro Sierra của Madrid, Tây Ban Nha.

Cha Lombardi ghi nhận lời kêu gọi của Ðức Giáo Hoàng cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Ðông và Phi Châu, một điều ngài thực hiện vào buổi sáng trước giờ kinh sáng.

Sau lời cầu nguyện, các phát ngôn viên của 13 nhóm, trong đó, bốn nhóm nói tiếng Anh, đã đọc bản tường trình các cuộc thảo luận của họ về phần thứ nhất của Tài Liệu Làm Việc.

Khi các bản tường trình kết thúc, các nghị phụ bắt đầu xem tới phần hai của Tài Liệu Làm Việc.

Ðức Tổng Giám Mục Kurtz nói rằng ngài thấy làm việc trong các nhóm nhỏ rất hữu ích vì việc này giúp các đại biểu tham gia dễ dàng hơn và sớm sủa hơn. Ðức Tổng Giám Mục cho hay: nhiều nghị phụ lưu tâm tới việc tài liệu sau cùng nên phản ảnh các quan tâm của tòan thể Giáo Hội, chứ không nên quá "Tây Phương". Vị giáo phẩm Hoa Kỳ này nói rằng: di dân đã trở thành chủ đề rất mạnh và các nghị phụ thấy cần phải kêu gọi các chính phủ chào đón và đại lượng hơn với các di dân.

Cả ba vị giáo phẩm đều khẳng định giáo huấn của Giáo Hội về quyền sống và nói rằng điều quan trọng là các gia đình đang chật vật với các vụ thai nghén bất ngờ phải được đồng hành về phương diện mục vụ.

Ðức Hồng Y Tagle nói rằng đây là một Thượng Hội Ðồng trong đó, Giáo Hội đang khẳng định tình yêu và quan tâm mục vụ của mình đối với các gia đình. Theo ngài, một số người rất mong có những tuyên bố về tín lý nhưng đây không phải là việc làm của Thượng Hội Ðồng này. Ðúng hơn, Thượng Hội Ðồng bàn tới việc Giáo Hội hỗ trợ các gia đình. "Chúng tôi khẳng định giáo huấn, chứ không thay đổi nó; chúng tôi tìm các cách có tính giải thoát để đem lại sức sống mới cho các gia đình". Theo Ðức Hồng Y Tagle, câu hỏi quan trọng là "Chúng ta giúp người ta cách nào để họ sống tín lý?"

Ðược hỏi về thủ tục mới đang được các nghị phụ sử dụng, các vị giáo phẩm đồng ý rằng nó hữu hiệu, dù phải điều chỉnh đôi chút. Ðức Hồng Y Tagle nói đùa rằng dù cho có lẫn lộn đôi chút, nhưng "thỉnh thoảng lẫn lộn một chút đâu có sao!" Ngài cho biết: thủ tục mới hữu hiệu hơn vì các giám mục đương đầu với các phần nhỏ hơn của bản văn. Ngài nói "chúng tôi không phải thảo luận toàn bộ bản văn sau khi lắng nghe 300 góp ý trước đó".

Ðức Tổng Giám Mục Kurtz đồng ý. Theo ngài, các cuộc thảo luận nay đã dễ dàng hơn vì tập chú vào các phần nhỏ hơn của bản tài liệu.

Các vị giáo phẩm nói với giới truyền thông rằng dù không bỏ qua nhiều thách đố, các nghị phụ muốn đề cao gia đình và rất nhiều gia đình đang cố gắng sống trung thành với nhau trong các điều kiện khó khăn.

 

Vũ Văn An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page