Họp báo đầu tiên của

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

 

Họp báo đầu tiên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Vatican (Tổng hợp 5-10-2015) - Trưa ngày 5 tháng 10 năm 2015, các vị lãnh đạo Thượng Hội Ðồng Giám Mục về gia đình đã mở cuộc họp báo đầu tiên tại Phòng báo chí Tòa Thánh.

- Ðức Hồng Y André Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Paris, chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cảnh giác giới báo chí rằng: "Nếu quí vị đến Roma chờ đợi những thay đổi ngoạn mục về đạo lý của Giáo Hội với Thượng Hội Ðồng Giám Mục này liên quan đến những người ly dị tái hôn, thì quí vị sẽ thất vọng!.."

Ðức Hồng Y tái khẳng định rằng Thượng Hội Ðồng Giám Mục này tìm kiếm một đường lối tiếp cận mục vụ cho những hoàn cảnh khác nhau của gia đình. Và Ðức Hồng Y nói thêm về vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự: "Nếu quí vị nghĩ rằng lý thuyết mà Ðức Hồng Y Kasper đã đề ra cách đây 20 năm bên bờ sông Rhin và ngài hiện đại hóa cho chúng ta hồi năm ngoái, lý thuyết đó hệ tại mở cửa cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, mà không có sự phân biệt hoặc điều kiện nào, thì quí vị sai lầm".

- Ðức Hồng Y Peter Erdoe, người Hungari, Tổng tường trình viên, bác bỏ lời trách cứ của một ký giả cho rằng trong bài tường trình dẫn nhập trong phiên họp đầu tiên sáng thứ hai 5 tháng 10 năm 2015, Ðức Hồng Y nhấn mạnh một chiều về sự bất khả phân ly của hôn phối. Nhưng Ðức Hồng Y trả lời là ngài chỉ có nhiệm vụ trình bày nội dung tổng quát của tài liệu làm việc. Vấn đề những người ly dị tái hôn còn là một vấn đề bỏ ngỏ sẽ được thảo luận, và công nghị Giám Mục này chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu. Các nghị phụ sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề này. Nhưng điều chắc chắn là đạo lý của Giáo Hội không thể phát triển vô giới hạn.

Về vấn đề những người đồng tính luyến ái, Ðức Hồng Y Erdoe cho biết Thượng Hội Ðồng Giám Mục sẽ bàn về vấn đề này, nhưng không bàn riêng về vụ Ðức ông Krystof Chamrasa người Ba Lan tuyên bố mình là người thực hành đồng tính luyến ái và sẽ bị ngưng việc tại Bộ giáo lý đức tin và tại các Ðại học Giáo Hoàng ở Roma.

- Ðức Tổng Giám Mục Bruno Forte của giáo phận Vasto Chieti ở Italia, Tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, thì nói rằng: 'Ðiều chắc chắn là các nghị phụ công nghị Giám Mục này họp nhau ở đây không phải để không thay đổi điều gì. Dầu sao đây là một Thượng Hội Ðồng Giám Mục về mục vụ, chứ không phải là một Thượng Hội Ðồng Giám Mục về đạo lý.. Thượng Hội Ðồng Giám Mục đương đầu với những vấn đề mục vụ và tìm kiếm những con đường mới để cứu xét những thách đố mục vụ, để làm cho Giáo Hội đến gần hơn với con người thời đại ngày nay. Thời đại đã thay đổi và tình trạng thay đổi với thời đại, Giáo Hội không thể không nhạy cảm đối với các thách đố ấy. Tóm lại, chúng tôi họp nhau trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục này là để suy tư về cách thức các vị chủ chăn và dân Chúa, trong niềm trung thành với đạo lý của Giáo Hội, có thể gần gũi với tất cả các hoàn cảnh, với một tinh thần tháp tùng thực sự".

Ðức Tổng Giám Mục Forte nhận định rằng báo chí và truyền thông đã phân chia các nghị phụ Thượng Hội Ðồng Giám Mục này thành 2 phe đối nghịch nhau về vấn đề những người ly dị tái hôn và chấp nhận những người đồng tính luyến ái. Trong thực tế tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục không có sự phân chia như thế, và ngài cũng không thấy điều đó. "Sự kiện là mục tử liên kết chúng tôi hơn là những dấu nhấn và những khác biệt nhau". (Tổng hợp 5-10-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page