Các Hội đồng Giám mục châu Âu

sẽ họp Ðại hội toàn thể tại Thánh Ðịa

 

Các Hội đồng Giám mục châu Âu sẽ họp Ðại hội toàn thể tại Thánh Ðịa.

Giêrusalem (WHÐ 18-08-2015) - Các vị Chủ tịch các Hội đồng Giám mục châu Âu dự định "thực hiện một cuộc hành hương đến cội nguồn của châu Âu và của văn hoá châu Âu".

Ðại hội toàn thể của Hội nghị các Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) sẽ được tổ chức tại Thánh Ðịa, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Chín năm 2015, theo lời mời của Ðức Tổng giám mục Fouad Twal, Thượng phụ Latinh Giêrusalem.

Khi chọn Thánh Ðịa làm nơi gặp gỡ, các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục châu Âu muốn "hành hương đến cội nguồn của châu Âu và của văn hoá châu Âu". Chủ đề chính của Ðại hội sẽ là Chúa Giêsu Kitô và những thách đố cho Giáo hội tại châu Âu.

Ðại hội khai mạc vào chiều 11 tháng Chín năm 2015, với giờ Kinh Chiều và Thánh lễ tại Nhà Galilê ở phía bắc Capernaum do Ðức hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục, chủ sự.

Trong bối cảnh sắp diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục và Ðại hội thế giới các Gia đình, tại Nazareth sẽ có một buổi canh thức cầu nguyện cho gia đình vào ngày 12 tháng 09 năm 2015 do Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và là Phó Chủ tịch CCEE, hướng dẫn.

Chương trình Ðại hội cũng bao gồm nhiều cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo các cộng đồng Kitô hữu tại Thánh Ðịa, cũng như đến thăm các cơ sở bác ái. Ngoài ra các đại biểu của CCEE cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ các quan chức Israel và Palestine.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page