Công bố biểu tượng chính thức

chuyến tông du

của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Cuba

 

Công bố biểu tượng chính thức chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Cuba.


Biểu tượng chính thức chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Cuba.


Roma (WHÐ 15-08-2015) - Toà Thánh vừa công bố biểu tượng chính thức chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Cuba. Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo quốc này từ ngày 19 đến 22 tháng Chín năm 2015. Trước đó Uỷ ban tổ chức cũng đã khai trương một trang web [http://papafranciscoencuba.cubaminrex.cu], một trang Facebook [http://www.facebook.com/FranciscoenCuba], và một tài khoản Twitter [http://twitter.com/FranciscoenCuba] cho sự kiện này.

Ngày 21 tháng 09 năm 2015, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Cách mạng ở La Habana, và viếng thăm Nhà thờ chính toà của thành phố. Ngày 22 tháng 09 năm 2015, Ðức Thánh Cha sẽ đến khu vực phía Ðông, và cử hành thánh lễ tại thành phố Holguin. Ngày 23 tháng 09 năm 2015, ngài đến Santiago de Cuba, và cử hành thánh lễ tại Ðền thánh El Cobre kính Ðức Trinh Nữ Bác Ái.

Ðức Thánh Cha Phanxicô là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Cuba. Trước đó Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Cuba vào năm 1998, và Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI đến thăm Cuba vào năm 2012.

(Radio Vatican)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page