Ký kết hiệp định

giữa Tòa Thánh và Ðông Timor

 

Ký kết hiệp định giữa Tòa Thánh và Ðông Timor.

Dili (SD 14-8-2015) - Hôm 14 tháng 8 năm 2015, Tòa Thánh và Cộng hòa Dân Chủ Ðông Timor đã ký hiệp định với nhau.

Ðức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh kiêm Ðặc sứ của Ðức Thánh Cha, và Thủ tướng Rui Maria de Araújo của Ðông Timor đã ký vào văn bản hiệp định.

Hiện diện tại buổi lễ ở Dinh Chính Phủ Ðông Timor, về phía Tòa Thánh có Ðức Sứ Thần tại địa phương Ðức Tổng Giám Mục Joseph Marino, Ðức Cha Baslilio do Nasciemento, Giám Mục Baucau, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðông Timor, Ðức Giám Mục Norberto de Amaral, Giám Mục Mariana, Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore và ASEAN, Ðức Ông Phanxicô Cao Minh Dung, Tham thán Sứ Thần tại Bộ ngoại giao Tòa Thánh, Ðức ông Ionut Paul Strejac, Tham tán Sứ Thần tại Ðông Timor.

Về phía Ðông Timor có nhiều quan chức chính phủ như các vị Bộ trưởng tại phủ thủ tướng, Bộ trưởng giáo dục, kinh tế, canh nông và ngư nghiệp, Bộ trưởng ngoại giao và tài chánh, v.v..

Hiệp định nhìn nhận vai trò lịch sử của Giáo Hội Công Giáo trong đời sống quốc gia Ðông Timor và sự phát triển con người, đồng thời xác định và bảo đảm qui chế pháp lý của Giáo Hội Công Giáo, đề ra những qui luật điều hành các lãnh vực khác nhau, từ hôn nhân theo phép đạo, đến các nơi thờ phượng, các cơ sở giáo dục của Công Giáo, việc dạy môn tôn giáo tại học đường, hoạt động từ thiện bác ái của Giáo hội, tuyên úy quân đội, nhà tù, nhà thương và chế độ thuế khóa và tài sản.

Hiệp định gồm một Lời Tựa và 26 điều khoản, sẽ bắt đầu có giá trị với việc trao đổi văn kiện phê chuẩn.

Trong diễn văn tại buổi ký hiệp định, trước sự hiện diện của Tổng thống Taur Matan Ruak của Ðông Timor và các quan chức chính phủ nước này, cùng với chủ tịch quốc hội và ngoại giao đoàn, Ðức Hồng Y Parolin khẳng định rằng toàn thể hiệp định nhắm đến một mục tiêu cơ bản là làm sao trợ giúp nhân dân Ðông Timor, đẩy mạnh sự phát triển toàn diện về mặt vật chất và tinh thần.

Cả Giáo Hội lẫn Nhà Nước hiện diện là để phục vụ dân chúng, và qua Hiệp định này hai bên quyết tâm "cộng tác với nhau cho sự phát triển toàn diện của nhân dân trong công lý, hòa bình và công ích", như điều 1 khẳng định.

"Kinh nghiệm luôn cho thấy con người được phục vụ tốt đẹp nhất khi có sự cộng tác và đối thoại giữa mọi thành phần xã hội và khi một nền văn hóa gặp gỡ được thiết lập vững chãi nơi những người lãnh đạo".

Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Parolin cũng khẳng định rằng "việc ký kết hiệp định này hôm nay mở ra một chương mới trong lịch sử dài quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà nước. Thực vậy, trong khuôn khổ quốc tế này nhiều khả thể mới được mở ra trong đó quan hệ này sẽ được đào sâu và củng cố để mưu ích cho nhân dân Timor". (SD 14-8-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page