Ðức Thánh Cha Phanxicô thiết lập

"Ngày Thế giới Cầu nguyện

cho việc Chăm sóc Thiên nhiên"

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô thiết lập "Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên".

Roma (WHÐ 11-08-2015) - Trong bức thư đề ngày 06 tháng 08 năm 2015 gửi đến Ðức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình, và Ðức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, vừa được công bố hôm thứ Hai 10 tháng 08 năm 2015 tại Vatican, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thiết lập "Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên"; Ngày này được ấn định cử hành vào 01 tháng Chín hằng năm.

Ngày cầu nguyện này phù hợp với chủ đề của Thông điệp mới nhất về môi trường Laudato Si' của Ðức Thánh Cha mới ban hành. Quyết định của Ðức Thánh Cha cũng được xem là một dấu chỉ hiệp nhất với Giáo hội Chính Thống; vì vào năm 1989 Giáo hội Chính Thống đã thành lập ngày 01 tháng Chín là ngày mừng công trình sáng tạo.

Ðức Thánh Cha viết: "Việc cử hành Ngày này vào cùng thời gian với Giáo hội Chính Thống, sẽ là một cơ hội quý báu để làm chứng cho sự hiệp thông đang tăng triển giữa các anh chị em Chính Thống và chúng ta".

Ngài bày tỏ hy vọng rằng Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên sẽ làm nổi bật nhu cầu tất cả các Kitô hữu phải cộng tác với nhau để hướng tới mục tiêu chung: "Chúng ta đang sống ở một giai đoạn mà tất cả các Kitô hữu đều phải đối mặt với cùng những thách đố quyết liệt như nhau, vì thế chúng ta phải cùng nhau đối phó, để trở nên khả tín hơn và hữu hiệu hơn. Tôi hy vọng rằng một cách nào đó Ngày này cũng sẽ khuyến khích các Giáo hội khác và các Cộng đồng Giáo hội khác tham gia, và được cử hành trong sự hiệp nhất với các sáng kiến tương tự của Hội đồng Thế giới các Giáo hội".

Ngày đó sẽ là một cơ hội để tái khẳng định ơn gọi của người Kitô hữu là quản lý thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng, để tỏ lòng biết ơn về những món quà Chúa đã ban tặng, cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường và xin ơn tha thứ vì tội đã huỷ hoại môi trường.

Trong phần cuối bức thư, Ðức Thánh Cha xin Ðức hồng y Turkson -với tư cách Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hòa bình- thông báo cho các Uỷ ban Công lý và Hòa bình của các Hội đồng Giám mục, cũng như các tổ chức quốc gia và quốc tế có liên quan đến các vấn đề về môi trường, về việc thiết lập "Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên". Như thế, nhờ lưu tâm thích đáng đến các nhu cầu và tình hình của địa phương, Ngày này sẽ được toàn thể Dân Chúa -linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân-, tham gia cử hành cách đúng đắn. Vì thế, Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hòa bình có nhiệm vụ phối hợp với các Hội đồng Giám mục, để trù liệu những phương thức phù hợp cho việc quảng bá và cử hành Ngày này, nhờ đó sự kiện hằng năm này sẽ trở thành một dịp quan trọng để cầu nguyện, suy tư, hoán cải và áp dụng những lối sống phù hợp.

Ðức Thánh Cha cũng xin Ðức hồng y Koch - với tư cách Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu - liên hệ với Toà Thượng Phụ Constantinopolis và với các giáo hội Chính thống khác để "Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên" trở nên dấu chỉ của một cuộc hành trình chung, trong đó mọi người tin nơi Chúa Kitô đều tham gia. Hội đồng Toà Thánh của Ðức hồng y Koch cũng có trách nhiệm bảo đảm sẽ phối hợp với các sáng kiến tương tự của Hội đồng Thế giới các Giáo hội.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page