Lịch trình các buổi cử hành

Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

 

Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.

Vatican (SD 30-07-2015) - Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2015 Tòa Thánh đã công bố lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.

- Mùng 8 tháng 12 năm 2015 Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự lễ mở cửa Năm Thánh đền thờ thánh Phêrô.

- Ngày 13 tháng 12 năm 2015 lễ mở cửa Năm Thánh đền thờ thánh Gioan Laterano, đền thờ thánh Phaolô ngoại thành và các nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới.

- Ngày mùng 1 tháng giêng năm 2016 lễ mở cửa Thánh đền thờ Ðức Bà Cả ở Roma.

- Trong các ngày 19-21 tháng giêng năm 2016 là Năm Thánh của của các nhân viên làm việc trong lãnh vực hành hương.

- Ngày 25 tháng giêng năm 2016 lễ nghi đại kết trong đền thờ thánh Phaolô ngoại thành.

- Mùng 2 tháng 2 năm 2016 ngày cho những người sống đời thánh hiến và kết thúc Năm Ðời Thánh Hiến.

- Mùng 10 tháng 2 năm 2016 lễ nghi gửi các Thừa Sai của Lòng Thương Xót trong đền thờ thánh Phêrô.

- Ngày 22 tháng 2 năm 2016 ngày của các nhân viên cơ quan trung ương Tòa Thánh, quốc gia thành Vaticăng và các cơ cấu liên hệ.

- Ngày mùng 4-5 tháng 3 năm 2016: "24 giờ cho Chúa" với lễ nghi sám hối tại đền thờ thánh Phêrô.

- Ngày 20 tháng 3 năm 2016 ngày giới trẻ giáo phận Roma.

- Mùng 3 tháng 4 năm 2016 dành cho những ai sống linh đạo Lòng Chúa Thương Xót.

- Ngày 24 tháng 4 năm 2016 dành cho các thanh thiếu niên tuổi từ 13-16: Tuyên xưng đức tin và xây dựng một nền văn hóa của lòng thương xót.

- Các ngày 27-29 tháng 5 năm 2016: ngày của các Phó Tế.

- Mùng 3 tháng 6 năm 2016: ngày của các Linh Mục.

- Ngày 12 tháng 6 năm 2016: dành cho các bệnh nhân và người tàn tật.

- Các ngày 26-31 tháng 7 năm 2016: dành cho giới trẻ.

- Mùng 4 tháng 9 năm 2016 dành cho các người làm việc và các thiện nguyện viên Lòng Thương Xót.

- Ngày 25 tháng 9 năm 2016 dành cho các giáo lý viên.

- Các ngày 8-9 tháng 10 năm 2016 kính Ðức Mẹ.

- Mùng 1 tháng 11 năm 2016 lễ cầu cho những người đã qua đời.

- Mùng 6 tháng 11 năm 2016 ngày cho các tù nhân.

- Ngày 13 tháng 11 năm 2016 lễ đóng cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót tại các đền thờ Roma và trong các giáo phận trên thế giới.

- Ngày 20 tháng 11 năm 2016 lễ đóng cửa Năm Thánh tại đền thờ thánh Phêrô kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

(SD 30-7-2015)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page