Chương trình viếng thăm

của Ðức Thánh Cha tại Cuba và Hoa Kỳ

 

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Cuba và Hoa Kỳ.

Vatican (SD 30-06-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ dành 9 ngày trọn để viếng thăm Cuba và Hoa kỳ vào hạ tuần tháng 9 năm 2015.


Ðức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Hoa Kỳ và sẽ cử hành Thánh Lễ Tại nhà thờ chính tòa thánh Phêrô và Phaolô của giáo phận Philadelphia nơi diễn ra Ðại hội kỳ 8 các gia đình Công Giáo thế giới.


- Theo chương trình do Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 30 tháng 6 năm 2015, Ðức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 10 giờ 15 phút sáng thứ bẩy, 19 tháng 9 năm 2015, và đến phi trường thủ đô La Habana của Cuba vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

- Sáng chúa nhật hôm sau, 20 tháng 9 năm 2015, ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Quảng trường Cách Mạng ở thủ đô Cuba. Ban chiều lúc 4 giờ ngài sẽ đến viếng thăm Chủ tịch Hội đồng Nhà Nước cùng với Hội đồng Bộ trưởng tại Dinh Cách Mạng.

Ban chiều cùng ngày lúc 5 giờ 15, ngài sẽ hát kinh chiều với các Linh Mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại Nhà Thờ Chính tòa La Habana. 1 giờ 15 phút sau đó, ngài sẽ gặp gỡ và chào thăm giới trẻ tại Trung tâm Văn hóa Linh Mục Felix Varela.

- Sáng thứ hai, 21 tháng 9 năm 2015, Ðức Thánh Cha sẽ đến thăm giáo phận Holguín ở mạn đông Cuba cách thủ đô La Habana hơn 1 giờ bay. Tại đây vào lúc 10 giờ rưỡi ngài sẽ cử hành thánh lễ ở Quảng trường Cách Mạng. Ban chiều lúc 3 giờ 45, ngài chúc lành cho thành Holguin từ Ðồi Thánh Giá (Loma de la Cruz), rồi đáp máy bay đến thành phố Santiago ở mạn cực nam Cuba. Tại đây vào lúc 7 giờ tối Ðức Thánh Cha gặp gỡ các Giám Mục Cuba tại đại chủng viện thánh Basil Cả, rồi cùng với các vị cầu nguyện tại Ðền thánh Ðức Mẹ Bác Ái Mỏ Ðồng, Bổn mạng của Cuba.

- Sáng thứ ba, 22 tháng 9 năm 2015, vào lúc 8 giờ, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Bác Ái, trước khi gặp gỡ các gia đình tại Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Mông Triệu của tổng giáo phận Santiago, rồi ra phi trường lúc quá 12 giờ trưa để bay sang Hoa Kỳ. Ngài sẽ đến căn cứ không quân Andrews ở thủ đô Washington vào lúc 4 giờ chiều và tại đây sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức.

- Lúc 9 giờ 15 sáng thứ tư 23 tháng 9 năm 2015, có nghi thức chào đón tại Tòa Nhà Trắng và ngài hội kiến với tổng thống Mỹ. Sau đó lúc 11 giờ rưỡi, Ðức Thánh Cha sẽ gặp các Giám Mục Mỹ tại Nhà thờ chính tòa Washington.

Ban chiều cùng ngày vào lúc 4 giờ 15, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tai Ðền thánh quốc gia Ðức Mẹ Vô Nhiễm cũng tại thủ đô để tôn phong chân phước Junipero Serra lên bậc hiển thánh.

- Sáng thứ năm 24 tháng 9 năm 2015 vào lúc 9 giờ 20, Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm và đọc diễn văn tại Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ, rồi thăm Trung tâm bác ái của giáo xứ thánh Patrick cũng ở Washington vào lúc 11 giờ 15 và gặp gỡ những người không có gia cư.

Lúc 4 giờ chiều cùng ngày 24 tháng 9 năm 2015, Ðức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đi New York và đến phi trường Kennedy 1 giờ sau đó. Lúc 6 giờ 45, Ðức Thánh Cha sẽ hát kinh chiều với hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ tại Nhà thờ chính tòa thánh Patrick của giáo phận New York.

- Sáng thứ sáu, 25 tháng 9 năm 2015, vào lúc 8 giờ rưỡi, Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm và đọc diễn văn tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc cũng ở New York, rồi dự cuộc gặp gỡ liên tôn lúc 11 giờ rưỡi tại nơi tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tháp song đôi, gọi là Ground Zero ở New York.

Sau đó lúc 4 giờ chiều, Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm trường "Ðức Mẹ các thiên thần" và gặp các trẻ em, các gia đình di dân ở khu phố nghèo Harlem. Sau đó lúc 6 giờ, ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Công viên Madison Square ở New York.

- Sáng thứ bẩy 26 tháng 9 năm 2015, lúc 8 giờ 40, Ðức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đi Philadelphia nơi diễn ra Ðại hội kỳ 8 các gia đình Công Giáo thế giới.

Tại nhà thờ chính tòa thánh Phêrô và Phaolô của giáo phận Philadelphia vào lúc 10 giờ rưỡi, ngài sẽ cử hành thánh lễ với các Giám Mục, giáo sĩ trước sự tham dự của các tu sĩ nam nữ.

Ban chiều vào lúc 4 giờ 45, Ðức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ về tự do tôn giáo với cộng đoàn người nói tiếng Tây Ban Nha, và những người nhập cư tại Công viên Independence Mall, sau đó ngài chủ sự lễ hội gia đình vào lúc 7 giờ rưỡi tối tại khu vực đại lộ Benjamin Franklin Parkway cũng ở Philadelphia.

- Sáng chúa nhật 27 tháng 9 năm 2015 là ngày chót trong chuyến viếng thăm 9 ngày, tại Ðại chủng viện thánh Carlo Borromeom, Ðức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Giám Mục khách đến dự Ðại Hội các gia đình, rồi viếng thăm các tù nhân vào lúc 11 giờ tại Trung tâm cải huấn Curran-Fromhold ở Philadelphia.

Sau đó vào ban chiều, lúc 4 giờ, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Ðại hội kỳ 8 các gia đình Công Giáo thế giới, cũng tại khu Ðại lộ B. Franklin.

Sau cùng lúc 7 giờ chiều chúa nhật 27 tháng 9 năm 2015, ngài chào thăm và cám ơn ban tổ chức cũng như những người thiện nguyện, rồi đáp máy bay trở về Roma, dự kiến sẽ tới phi trường Ciampino vào lúc 10 giờ sáng thứ hai 28 tháng 9 năm 2015. (SD 30-6-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page