Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc

thành lập Quốc vụ viện Truyền thông

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc thành lập Quốc vụ viện Truyền thông.

Roma (WHÐ 28-06-2015) - Ngày thứ Bảy 27 tháng Sáu năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một Tự sắc thành lập Quốc vụ viện Truyền thông và bổ nhiệm Ðức ông Dario Edoardo Viganò làm Chủ tịch.

Tự sắc ấn định rằng tất cả các cơ quan truyền thông sẽ hợp nhất dưới quyền điều hành của Quốc vụ viện Truyền thông; đó là các cơ quan: Hội đồng Toà về Truyền thông Xã hội, Phòng Báo chí Tòa Thánh, Phòng Internet Toà Thánh, Ðài phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican (CTV), báo Osservatore Romano, Nhà in Vatican, Phòng Nhiếp ảnh, và nhà xuất bản Vatican (Libreria Editrice Vaticana).

Cơ quan mới cũng sẽ cộng tác với Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh trong việc điều hành trang mạng chính thức của Toà Thánh là www.vatican.va và trang Twitter của Ðức Thánh Cha là @pontifex.

Những người được bổ nhiệm vào Quốc vụ viện Truyền thông gồm có:

- Chủ tịch: Ðức ông Dario Edoardo Viganò, hiện là Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican (CTV);

- Thư ký: Ðức ông Lucio Adrian Ruiz, hiện là Trưởng phòng Internet Toà Thánh;

- Tổng Giám đốc: Tiến sĩ Paolo Nusiner, hiện là Tổng Giám đốc nhật báo Avvenire;

- Phó Tổng Giám đốc: Tiến sĩ Giacomo Ghisani, hiện là Chánh Văn phòng Quan hệ Quốc tế và Luật pháp của Ðài phát thanh Vatican và là thành viên Hội đồng quản trị Trung tâm Truyền hình Vatican (CTV).

Ngày 29 tháng Sáu năm 2015 Quốc vụ viện Truyền thông sẽ chính thức hoạt động và trụ sở tạm thời đặt tại toà nhà Pio, số 3 Quảng trường Pia.

 

Huy Hoàng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page