Ðức Thánh Cha tiếp

Hội đồng quốc tế nữ hướng đạo Công Giáo

 

Ðức Thánh Cha tiếp Hội đồng quốc tế nữ hướng đạo Công Giáo.

Vatican (SD 26-06-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các nữ hướng đạo Công Giáo góp phần giáo dục các thiếu nữ về môi sinh, giúp cải tiến não trạng và tập quán.

Ngài đưa ra lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 26 tháng 6 năm 2015, dành cho hơn 260 nữ hướng đạo tham dự Hội đồng thế giới các nữ hướng đạo Công Giáo, một ngành của hướng đạo sinh, đang tham dự cuộc gặp gỡ về đề tài "Sống niềm vui Phúc Âm như hướng đạo".

Ðức Thánh Cha đề cao vai trò của các nữ hướng đạo Công Giáo trong việc giáo dục các thiếu nữ và nhắc đến thông điệp mới công bố Laudato Sì về việc bảo vệ môi trường. Ngài nói: "Trong thông điệp tôi đã viết rằng việc giáo dục về môi sinh học là điều thiết yếu để biến đổi các não trạng và tập quán, với mục đích vượt thắng những thách đố gây lo âu đang đề ra cho nhân loại về môi trường... Tôi cầu mong các nữ hướng đạo tiếp tục sẵn sàng đón nhận sự hiện diện và lòng từ nhân của Ðấng Tạo Hóa trong vẻ đẹp của thế giới xung quanh. Thái độ chiêm niệm này sẽ giúp họ sống hòa hợp với bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa. Ðó là một lối sống mới, phù hợp hơn với Phúc Âm, mà họ có thể thông truyền cho các môi trường họ sống".

Ðức Thánh Cha cũng khuyến khích các nữ hướng đạo Công Giáo góp phần giáo dục các thiếu nữ trong một xã hội người ta phổ biến những ý thức hệ trái ngược với bản chất và kế hoạch của Thiên Chúa về gia đình và hôn nhân. Vấn đề ở đây là giáo dục các thiếu nữ không những về vẻ đẹp và ơn gọi cao cả của họ như phụ nữ, trong tương quan đúng đắn và khác biệt với người nam, nhưng còn đảm nhận những trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội và xã hội nữa". (SD 26-6-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page