Ðức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ

việc mừng lễ Phục Sinh vào một ngày duy nhất

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ việc mừng lễ Phục Sinh vào một ngày duy nhất.

Roma (WHÐ 18-06-2015) - Hôm thứ Bảy 13 tháng 06 năm 2015, trong cuộc gặp gỡ các linh mục từ khắp nơi trên thế giới đang tham gia kỳ Tĩnh tâm dành cho các linh mục trên Thế giới lần thứ ba tại Vương cung thánh đường Gioan Latêranô, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra đề nghị mọi Kitô hữu sẽ mừng lễ Phục Sinh vào một ngày duy nhất. Ðề nghị này trước đây cũng từng được Ðức giáo hoàng Phaolô VI nói đến.

Trong một bài nói chuyện dài không chuẩn bị trước với các linh mục về nhiều vấn đề thời sự, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã lấy lại ý tưởng của Ðức giáo hoàng Phaolô VI hồi năm 1975: thiết lập một ngày lễ Phục Sinh duy nhất cho mọi Kitô hữu.

Chúa nhật thứ hai của tháng Tư

Ðức Thánh Cha Phanxicô nêu ra tấm gương của cộng đồng Chính thống tại Phần Lan, là những người đã quyết định cử hành lễ Phục sinh vào cùng một ngày với các tín hữu Tin Lành Luther để "không gây ra gương xấu về sự chia rẽ", và ngài gợi ý cử hành lễ Phục sinh vào "Chúa nhật thứ hai của tháng Tư". Ðức Thánh Cha kết luận: "Kể từ thời Ðức Phaolô VI, Giáo hội Công giáo đã sẵn sàng ấn định một ngày khác chứ không nhất thiết phải là ngày hạ chí sau ngày rằm tháng Ba".

Người Chính thống Copt cũng ủng hộ

Ðức Thượng phụ Chính thống Copt Tawadros II không phản đối điều này. Khi đến Hà Lan vào đầu tháng Năm năm 2015, ngài thừa nhận rằng đó là một "vấn đề lịch sử", chứ tự nó không liên quan gì đến đức tin và giáo lý. Theo vị Thượng phụ, cần nghiên cứu đề nghị cử hành lễ Phục Sinh của Chúa Kitô vào "Chúa nhật thứ ba của tháng Tư". Ðề nghị này cũng đã được ngài bày tỏ trong một lá thư gửi cho Ðức giáo hoàng Phanxicô hồi tháng Năm 2014, nhân dịp kỷ niệm một năm hai vị gặp nhau tại Vatican. Và một lần khác, Ðức Thượng phụ Giáo hội Copt lại nêu lên vấn đề này vào ngày 09 tháng 11 năm 2014, trong bài diễn văn tại Vienna nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tổ chức Pro-Oriente.

Lịch Giulianô và Grêgôrianô

Việc thống nhất ngày cử hành lễ Phục Sinh là điều hết sức cấp bách ở Bắc Phi và Cận Ðông, là nơi có nhiều Giáo hội và cộng đồng Kitô giáo sống chung với nhau. Các Giáo hội này ấn định ngày lễ Phục sinh khác nhau, tuỳ theo sử dụng lịch Giulianô hay lịch Grêgôrianô.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page