Ðức Thánh Cha phê chuẩn (lần thứ ba)

danh sách giám mục tham dự

Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 năm 2015

 

Ðức Thánh Cha phê chuẩn (lần thứ ba) danh sách giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 năm 2015.

Roma (WHÐ 18-06-2015) - Ngày 16 tháng 06 năm 2015, Toà Thánh đã công bố thêm một danh sách các giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khoá thường lệ thứ 14 đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn vào ngày 22 tháng 05 năm 2015.

Danh sách này gồm 66 nghị phụ chính thức và 46 nghị phụ dự khuyết, trong đó có 12 linh mục thuộc Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền (10 chính thức và 2 dự khuyết). Cộng chung với danh sách Ðức Thánh Cha đã phê chuẩn hai lần trước (ngày 31 tháng 01 năm 2015 và ngày 17 tháng 03 năm 2015), có 168 nghị phụ chính thức và 125 nghị phụ dự khuyết.

Thượng Hội đồng Giám mục khoá 14 do Ðức Thánh Cha Phanxicô triệu tập, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến ngày 25 tháng Mười năm 2015 với chủ đề "Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay". Khoá họp này của Thượng Hội đồng Giám mục tiếp nối Khoá ngoại thường hồi tháng Mười năm 2014 với chủ đề "Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng".

Về phía Giáo hội Việt Nam, hai nghị phụ chính thức là Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sàigòn, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Nghị phụ dự khuyết là Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page