Ðức Thánh Cha phê chuẩn thêm

danh sách các đại biểu

Thượng Hội Ðồng Giám Mục 14

 

Ðức Thánh Cha phê chuẩn thêm danh sách các đại biểu Thượng Hội Ðồng Giám Mục 14.

Vatican (SD 16-06-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức phê chuẩn thêm danh sách các đại biểu thuộc 36 Hội Ðồng Giám Mục sẽ tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 14 sẽ tiến hành từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2015 tại Roma về gia đình.

2 đại biểu của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc và Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, đã được phê chuẩn trong đợt trước đây.

Trong số các vị được phê chuẩn theo danh sách được công bố hôm 16 tháng 6 năm 2015, có 4 vị thuộc Hội Ðồng Giám Mục Canada, 4 vị thuộc Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, ngoài ra có các đại biểu thuộc các Giáo hội Công Giáo Ðông phương tự quản.

Ðức Thánh Cha cũng phê chuẩn danh sách 10 nghị phụ do Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam bầu lên, trong đó có Cha Adolfo Nicolas, Bề trên Tổng quyền dòng Tên, cha Bruno Cadoré, Bề trên Tổng quyền dòng Ða Minh, Cha Marco Tasca, Bề trên Tổng quyền dòng Phanxicô Viện Tu.

Các vị Thủ lãnh các cơ quan trung ương Tòa Thánh cũng như các vị thủ lãnh các Giáo hội Công Giáo Ðông phương, đương nhiên là nghị phụ tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 14. Trong thời gian tới đây, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục sẽ công bố danh sách các nghị phụ do Ðức Thánh Cha đích thân bổ nhiệm.

Trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới khóa đặc biệt từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm 2014 có 253 tham dự viên. (SD 16-6-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page