Ðức Thánh Cha giảng tĩnh tâm

cho 1,000 linh mục quốc tế

 

Ðức Thánh Cha giảng tĩnh tâm cho 1 ngàn linh mục quốc tế.

Roma (SD 13-06-2015) - Chiều thứ sáu, 12 tháng 6 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ 1 ngàn Linh mục quốc tế tham dự cuộc tĩnh tâm tại Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano, chia sẻ và trả lời những câu hỏi do một số Linh mục nêu lên.

Ngài nói bằng tiếng Tây Ban Nha và qua hệ thống thông dịch trực tiếp, các Linh mục thuộc các ngôn ngữ khác cũng có thể theo dõi dễ dàng.

Trong số nhiều điều được trình bày, Ðức Thánh Cha cảnh giác các Linh mục đừng trở thành công chức hay một "nhân viên của tòa thị chính", hay một tổ chức phi chính phủ (ONG), hành động thiếu tình thương. Ngài nhắc nhở các Linh mục về việc giảng thuyết, đừng giảng luân lý, đừng coi bài giảng như một bài học giáo lý hay một bài thuyết trình. Hãy chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng. Ðức Thánh Cha nói:

"Anh em đừng làm cho dân trung thành với Chúa phải sợ hãi, đừng làm họ sợ hãi, đừng mất thời giờ, hãy nói với họ về Chúa Giêsu, về niềm vui của một niềm tin ăn rễ sâu nơi Chúa Giêsu...

Ðức Thánh Cha cũng cảnh giác các Linh mục đừng hành động như những chủ nhân của ơn thánh, thay vì là những người phân phát ơn thánh, hãy cộng tác với giáo dân và đừng có thái độ giáo sĩ trị. Ngài nói: "Khi anh em ngồi tòa giải tội, đừng sợ tha thứ nhiều quá".

Trong phần giải đáp thắc mắc, Ðức Thánh Cha trả lời câu hỏi của 1 Linh mục về hiện tượng nhiều thánh đường trống rỗng, việc thực hành đạo giảm sút. Ngài cõ việc sống chứng tá Phúc Âm và tránh thái độ chiêu dụ tín đồ.

Ðáp một câu hỏi khác, Ðức Thánh Cha nói đến phong trào đại kết bằng máu, các Giáo hội Kitô cùng bị bách hại chung. Ngài đề cao quan hệ tốt đẹp giữa Công Giáo và nhiều Giáo hội Chính Thống và cho biết Giáo hội Công giáo sẵn sàng nhượng bộ về cùng với các Giáo Hội Chính Thống tiến đến quyết định cùng cử hành lễ Phục Sinh vào một ngày chung.

Sau bài nói chuyện và trả lời câu hỏi trong 2 tiếng đồng hồ, Ðức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các Linh mục cũng tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano. (SD 13-6-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page