100 ngàn hướng đạo sinh Italia

gặp Ðức Thánh Cha

 

100 ngàn hướng đạo sinh Italia gặp Ðức Thánh Cha.

Roma (SD 13-06-2015) - Sáng thứ bẩy, 13 tháng 6 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ 100 ngàn hướng đạo sinh Công Giáo Italia và ngài khích lệ hiệp hội này đầu tư nhiều hơn trong lãnh vực linh đạo và giáo dục về đức tin.

Từ quá 9 giờ sáng, các hướng đạo sinh thuộc các ngành tráng, kha, thiếu và ấu, từ các nơi trên toàn quốc đã tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô để sinh hoạt chung trong khi chờ đợi Ðức Thánh Cha đến. Các em ca hát, trình diễn hoạt cảnh, và chứng từ, và cả những bài huấn dụ ngắn của các vị tuyên úy.

Ngỏ lời trong buổi gặp gỡ, Ðức Thánh Cha ca ngợi sự giúp đỡ của hiệp hội hướng đạo sinh Công Giáo Italia, gọi tắt là Agesci, dành cho các gia đình trong việc giáo dục về các giá trị nhân bản quan trọng, về sự tiếp xúc với thiên nhiên, tôn giáo và niềm tin nơi Thiên Chúa, một phương pháp giáo dục về tự do trong tinh thần trách nhiệm.

Ðức Thánh Cha cũng nhận xét rằng trong các hiệp hội hướng đạo trên thế giới, Agesci của Italia là Hiệp hội đầu tư nhiều nhất trong lãnh vực linh đạo và giáo dục về đức tin. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm, để các trưởng của mỗi chi hội và toán hướng đạo hiểu tầm quan trọng của lãnh vực ấy và rút ra những hệ luận.

Ngài nói: "Tôi biết anh chị em có những thời gian huấn luyện cho các trưởng về việc đọc và học hỏi Kinh Thánh, kể cả với các phương pháp mới, đặt trọng tâm việc kể lại cuộc sống được sống thực đối chiếu với Sứ điệp Tin Mừng. Tôi chúc mừng anh chị em vì những sáng kiến tốt đẹp ấy, và cầu mong rằng đó không phải chỉ là những thời điểm nhất thời, nhưng được đưa vào trong dự án huấn luyện liên tục và sâu rộng, đi sâu vào cac sinh hoạt của hội, làm cho hội được thấm nhiễm Tin Mừng và tạo điều kiện cho sự thay đổi cuộc sống".

Ðức Thánh Cha cũng nhận xét rằng "hội hướng đạo sinh Công Giáo Italia là một sự phong phú của Giáo Hội và Hội này có thể mang lại cho Giáo Hội một lòng hăng say mới để loan báo Tin Mừng, một khả năng mới để đối thoại với xã hội. Ðiều này chỉ có thể xảy ra với điều kiện các chi hội hướng đạo Công Giáo không đánh mất sự tiếp xúc với giáo xứ địa phương". Ngài nói:

"Anh chị em được kêu gọi tìm ra cách thức để hội nhập vào việc mục vụ của Giáo Hội địa phương, thiết lập những quan hệ quí mến và cộng tác ở mọi cấp độ với các Giám Mục, các cha xứ và các linh mục của anh chị em, với các nhà giáo dục và các thành phần của các hiệp hội khác của Giáo Hội, hiện diện trong giáo xứ và trong cùng lãnh thổ, và không hài lòng với một sự hiện diện làm cảnh vào chúa nhật hoặc trong những dịp lớn".

Trong cuộc gặp gỡ lần trước đây hồi năm 2004, 30 ngàn hướng đạo sinh Italia đã gặp Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội hướng đạo sinh Công Giáo Italia. (SD 13-6-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page