Hội Giáo hoàng Truyền giáo

mở ra đến những ranh giới địa lý và nhân văn

 

Hội Giáo hoàng Truyền giáo: mở ra đến những ranh giới địa lý và nhân văn.

Roma (WHÐ 07-06-2015) / VIS - "Hoạt động truyền giáo là mô hình của mọi công trình của Giáo hội", Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu 05 tháng 06 năm 2015, dành cho 170 tham dự viên Ðại hội thường niên của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Và một lần nữa ngài khẳng định rằng loan báo Tin Mừng là "mối quan tâm đầu tiên và thường xuyên của Giáo hội, là nhiệm vụ chính yếu của Giáo hội, là thách đố lớn nhất cho Giáo hội, và nguồn mạch đổi mới Giáo hội.... Nếu không có thao thức và ưu tư truyền giáo thì không thể biểu lộ được sứ vụ mục vụ đáng tin cậy và hiệu quả khi vừa loan báo Tin Mừng vừa thăng tiến con người".

Vì vậy, nhiệm vụ nặng nề của các thành viên Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc và các giám đốc quốc gia của các Hội Giáo hoàng truyền giáo là mở ra đến "những chân trời rộng lớn và phổ quát của nhân loại, những ranh giới địa lý và nhất là ranh giới về nhân văn", bằng cách đồng hành với đời sống của những Giáo hội trẻ trung trên khắp thế giới và khích lệ dân Chúa sống trọn sứ vụ phổ quát. "Anh chị em biết những kỳ công mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện cho nhân loại qua các Giáo hội này, thường với nguồn lực khan hiếm và ngay cả qua những khó khăn và bách hại mà họ phải gánh chịu vì đức tin và để làm chứng cho Lời của Thiên Chúa và bảo vệ con người. Trong những vùng ngoại vi ấy, Giáo hội được đòi hỏi phải xuống đường, đến với nhiều anh chị em của chúng ta đang sống mà chẳng có sức mạnh, ánh sáng và sự an ủi của Chúa Giêsu Kitô, chẳng có một cộng đồng đức tin đón nhận họ, chẳng thấy được ý nghĩa cuộc sống".

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Hội Giáo hoàng Truyền giáo -do đặc sủng của mình- quan tâm và nhạy cảm với nhu cầu của các xứ truyền giáo và, đặc biệt là của những nhóm người nghèo nhất. "Các Hội ấy là những công cụ hiệp thông giữa các Giáo hội, thúc đẩy và thực hiện sự chia sẻ các nguồn lực nhân văn và kinh tế, giúp đỡ các chủng sinh, linh mục và nữ tu của các Giáo hội trẻ trung tại các xứ truyền giáo trong các Học viện Giáo hoàng. Ðứng trước một nhiệm vụ cao đẹp và quan trọng như vậy, đức tin và tình yêu của Chúa Kitô có sức mạnh dẫn chúng ta đến mọi nơi để loan báo Tin Mừng của tình yêu, tình huynh đệ và công lý. Làm được điều này là nhờ lời cầu nguyện, lòng can đảm của Tin Mừng và chứng từ của các mối phúc thật".

Ðức Thánh Cha cảnh báo "phải cẩn thận kẻo rơi vào cơn cám dỗ trở thành một tổ chức phi chính phủ, một văn phòng chuyên phân phát hàng cứu trợ thường lệ và đặc biệt. Tiền bạc thì hữu ích, nhưng cũng có thể phá hoại công cuộc truyền giáo. Nếu để cho tinh thần đề cao hiệu năng chiếm vị trí trung tâm hoặc chiếm nhiều chỗ, coi hiệu năng là điều quan trọng nhất, thì sẽ đưa anh chị em đi đến thất bại, vì cách đầu tiên để chết là kỳ vọng vào những "nguồn tài lực" - coi đây là nguồh thúc đẩy công cuộc truyền giáo. Trong tất cả các kế hoạch và chương trình của anh chị em, xin anh chị em đừng gạt bỏ Chúa Giêsu Kitô ra khỏi công việc truyền giáo, vì đó là công trình của Ngài. Một Giáo hội chỉ còn theo đuổi tính hiệu quả của bộ máy phe phái bằng mọi giá thì kể như chết rồi, dù đã từng có các cơ cấu và các chương trình giúp cho hàng giáo sĩ và các giáo dân "hoạt động độc lập" trong nhiều thế kỷ qua".

"Không thể có loan báo Tin Mừng đích thực nếu không có sức mạnh thánh hóa của Chúa Thánh Thần, là Ðấng đổi mới, ban sinh lực và thúc đẩy Giáo hội can đảm đi ra để loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page